UMB hovedside

Institutt for naturforvaltning
· Hovedsiden
 · Publikasjoner
  · Årsmelding
  · INA fagrapport
  · Bøker

· En side opp
Oppdatert 20.5.2014
av O.W.Røstad
 

Institutt for naturforvaltning (INA)


Bøker

Oversikt over bøker publisert av instituttets ansatte.
Klikk på den enkelte bok for mer detaljer.
Viltbiologi Naturforvaltning i U-land Praktisk viltstell Norsk urskog
Osp i husbyggingen Tropical ecosystems Trær i kulturlandskapet Insekter
Ferskvannsfisk Beitedyr i kulturlandskap Environmental Effects Grønn velferd
Det zoologiske mangfoldet Fisk i ferskvann Norsk naturarv Guide til fuglelivet i Oslo og Akershus
Økologi og miljøvern Skogskjøtsel To berg i skogslandet Skogskjøtsel for bærekraftig ressursbruk
115 Ugandan Grasses Vannkvalitet og smoltproduksjon Viltet - biologi og forvaltning Norsk natur - farvel?
Øvre Heimdalsvatn Effekter av vassdragsregulering på villaks Norsk urskog og gammelskog Elephants and Savanna Woodland Ecosystems

Institutt for naturforvaltning
Postboks 5003
1432 Ås
Tlf: 64 96 58 00
Faks: 64 96 58 01
E-post: ina@umb.no
 
Besøksadresse/varelevering:
Sørhellinga
Høgskoleveien 12, 1430 Ås
Kart: (bygning nr. 55)