UMB hovedside

Institutt for naturforvaltning
· Hovedsiden
 · Publikasjoner
  · Bøker

· En side opp
Oppdatert 15.3.2004
av O.W.Røstad
 

Institutt for naturforvaltning (INA)


Sigmund Hågvar og Bredo Berntsen (redaktører)
- Norsk naturarv. Våre naturverdier i internasjonalt lys.

Norsk naturarv
2001
Andresen & Butenschøn A/S, Oslo
ISBN 82-7694-067-6

Innbundet
255 sider
Pris: Kr. 498Norske naturverdier i internasjonal sammenheng.
Temaet blir herved for første gang behandlet i bokform; vår norske natur har ikke bare betydning for oss selv - den er av stor verdi også for resten av verden. Naturen vår er en rik og livsviktig arv.

Norge betegnes ofte som "fossenes land", "fjordenes land", "fjellandet" eller "havørnlandet". Og vår lange kyst er en stor turistattraksjon. Vi har urørte fjellvidder og majestetiske tinder som gjør inntrykk på utlendinger. Vi har ennå rester av nesten urørte skogslandskaper, der stillheten rår og dyrene lever. Turister i Norge ser og opplever denne enestående naturarven vi fremdeles er så heldige å ha.

Men ser vi den selv?

Tar vi disse verdiene med oss inn i framtiden?

I denne rikt illustrerte boken tar våre fremste fagfolk oss med inn i ulike naturtyper - fra fjell og myr til skoger, vassdrag, kyst og gammelt kulturlandskap. Vi har mye som er enestående både i Europa og i verden.

Men hvilke trusler er norsk natur utsatt for?

Norge har underskrevet internasjonale avtaler om å bevare denne naturarven. Gjør vi det som skal til for å etterleve dem?


Institutt for naturforvaltning
Postboks 5003
1432 Ås
Tlf: 64 96 58 00
Faks: 64 96 58 01
E-post: ina@umb.no
 
Besøksadresse/varelevering:
Sørhellinga
Høgskoleveien 12, 1430 Ås
Kart: (bygning nr. 55)