UMB hovedside

Institutt for naturforvaltning
· Hovedsiden
 · Publikasjoner
  · Bøker

· En side opp
Oppdatert 10.1.2008
av O.W.Røstad
 

Institutt for naturforvaltning (INA)


Lars Helge Frivold (red.)
- Osp i husbyggingen

Osp i husbyggingen
2. opplag, 1992
Norges landbrukshøgskole, Ås

28 sider
Fulltekst (11.2 Mb)"Osp i husbyggingen" er et hefte som sammenfatter kunnskap om ospevirkets egenskaper og anvendelse. Det gir også praktiske råd om hogsttid, kapping, lagring, skur og tørking av ospevirke. Blant forfatterne er forsker Aage Langhammer og professor Ludvik Nagoda, som her oppsummerer mange års forskning og erfaring med osp og ospevirke.


Institutt for naturforvaltning
Postboks 5003
1432 Ås
Tlf: 64 96 58 00
Faks: 64 96 58 01
E-post: ina@umb.no
 
Besøksadresse/varelevering:
Sørhellinga
Høgskoleveien 12, 1430 Ås
Kart: (bygning nr. 55)