UMB hovedside

Institutt for naturforvaltning
· Hovedsiden
 · Publikasjoner
  · Bøker

· En side opp
Oppdatert 15.3.2004
av O.W.Røstad
 

Institutt for naturforvaltning (INA)


Olav Hjeljord
- Viltbiologi

Viltbiologi
1980
Landbruksforlaget, Oslo
ISBN 82-529-0474-2

Innbundet
318 sider

Forvaltningen av våre viltstammer må bygge på innsikt i viltets levevis og biologi. I denne boken har Olav Hjeljord stillet sammen sentrale deler av den viten vi i dag rår over på dette feltet. Forfatteren henter stoff fra skandinavisk og internasjonal viltforskning så vel som eldre norsk jaktlitteratur. Mer enn 800 henvisninger inngår i bokens litteraturkapittel.


Institutt for naturforvaltning
Postboks 5003
1432 Ås
Tlf: 64 96 58 00
Faks: 64 96 58 01
E-post: ina@umb.no
 
Besøksadresse/varelevering:
Sørhellinga
Høgskoleveien 12, 1430 Ås
Kart: (bygning nr. 55)