NMBU hovedside

MINA hovedside

 · Ansatte
  · Olav Hjeljord

 · In English
 · En side opp


Oppdatert 27.02.2004
av O.W.Røstad
 

Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA)


  Olav Hjeljord
  Prof. emeritus

  Postadresse: MINA, NMBU, Postboks 5003, 1432 Ås
  Besøksadresse: Rom S241, Sørhellinga, Høgskoleveien 12
  E-post: olav.hjeljord@nmbu.no
  Telefon: 67 23 17 72
Fagområde:
Viltøkologi.

Forskning:
 • Næringsøkologi, samspill mellom habitat og kondisjon hos nordlige klauvdyr, med vekt på elg
 • Habitatvalg og populasjonsdynamikk hos skogshøns
 • Generelle undersøkelser av ulven i Mossereviret, Østfold, med vekt på ulvens fryktreaksjon

        

Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Postboks 5003
1432 Ås
Tlf: 67 23 17 00
E-post: mina@nmbu.no
Besøksadresse/varelevering:
Sørhellinga
Høgskoleveien 12, 1430 Ås