UMB hovedside

Institutt for naturforvaltning
· Hovedsiden
 · Publikasjoner
  · Bøker

· En side opp
Oppdatert 15.3.2004
av O.W.Røstad
 

Institutt for naturforvaltning (INA)


Jon J. Nedkvitne, Torstein H. Garmo og Hans Staaland
- Beitedyr i kulturlandskap

Beitedyr i kulturlandskap
1995
Landbruksforlaget, Oslo
ISBN 82-529-1761-5

Innbundet
183 sider
Pris: Kr. 287Beitedyr har gjennom lange tider vore med på å forme landskapa rundt oss - frå fjøresona til snaufjellet. Skal vi behalde desse kulturlandskapa, er beitedyra dei beste til å skjøtte oppgåva.

  • Historia til kulturlandskapa og beitebruken
  • Husdyr, tamrein og ville hjortedyr på beite
  • Verknad av beiting på planter og landskap
  • Skjøtsel av kulturlandskap med beitedyr
  • Bevaring av verdiar med beiting
  • Lovverk om bruk av beite og beitedyr

Institutt for naturforvaltning
Postboks 5003
1432 Ås
Tlf: 64 96 58 00
Faks: 64 96 58 01
E-post: ina@umb.no
 
Besøksadresse/varelevering:
Sørhellinga
Høgskoleveien 12, 1430 Ås
Kart: (bygning nr. 55)