UMB hovedside

Institutt for naturforvaltning
· Hovedsiden
 · Publikasjoner
  · Bøker

· En side opp
Oppdatert 15.3.2004
av O.W.Røstad
 

Institutt for naturforvaltning (INA)


Bredo Berntsen og Sigmund Hågvar (redaktører)
- Norsk urskog

Norsk urskog
1991
Universitetsforlaget, Oslo
ISBN 82-00-37477-7

Innbundet
159 sider

Urskogen er en del av vår naturarv. Norge er et av de land i Europa som ennå har slik skog igjen. Arbeidet for å bevare de siste urskogrester er et rent kappløp med tiden, og fredning av barskog er et hett tema. Denne boka vil på en populær måte vise hvilke verdier som er knyttet til urskog og gammelskog. Vi lærer om sjeldne planter og spennende dyreliv, og vi får se hvordan kunstnere på ulike områder har latt seg inspirere av de trolske urskogsmiljøene. Fra Vestlandets kyster til verdens nordligste furuskoger, gjennom innlandets barskoger og fjellskog tas vi med på en opplevelsesrik reise rundt om i landet.

En lang rekke verdier er knyttet til skog som er upåvirket eller lite påvirket av mennesker. Boka gjør vernemotivene bedre kjent, og vil bidra til å øke forståelsen for urskosvernet i debattens siste fase.


Institutt for naturforvaltning
Postboks 5003
1432 Ås
Tlf: 64 96 58 00
Faks: 64 96 58 01
E-post: ina@umb.no
 
Besøksadresse/varelevering:
Sørhellinga
Høgskoleveien 12, 1430 Ås
Kart: (bygning nr. 55)