UMB hovedside

Institutt for naturforvaltning
· Hovedsiden
 · Publikasjoner
  · Bøker

· En side opp
Oppdatert 15.3.2004
av O.W.Røstad
 

Institutt for naturforvaltning (INA)


Sigmund Hågvar
- To berg i skogslandet. En villmarksskildring.

To berg i skogslandet
2002
Kolofon forlag, Oslo
ISBN 82-300-0015-8

Heftet
135 sider
Pris: Kr. 249


En gang var det mye villmark i Norge. Og mye rik kunst og litteratur sprang ut fra den, gjennom inspirerte mennesker. I dag er de fleste ekte villmarkene borte, og Norge har mistet noe av sin identitet.

De siste villmarkene skrumper nå hurtig inn. I Sør-Norge ligger i dag bare 5 % av landarealet mer enn 5 km fra tyngre inngrep som veier, jernbane, kraftlinjer og regulerte vassdrag. Bare del som fredes i nasjonalparker og andre verneområder blir sikkert bevart for ettertiden, dersom ikke kommuneplanleggere, utbyggere og skogbruket vil ta et eget ansvar. Særlig under skoggrensa er det bare små rester av villmark tilbake, og det haster svært med å redde disse siste naturdokumentene.

I denne boka kan vi leve oss inn i et villmarkslandskap i høytliggende barskog. Inspirasjonen er hentet et sted i indre Trøndelag, nær svenskegrensen. Vi kommer tett innpå bl.a. gaupe, kongeørn, ravn og hakkespetter, men også insektenes egenartede verden. Vi får oppleve dramatiske hendelser som skogbrann og stormfelling, og hvordan skogslandskapet reparerer naturens "katastrofer". Teksten er skildrende, men inneholder mye biologisk informasjon for den som ønsker a lære.


Institutt for naturforvaltning
Postboks 5003
1432 Ås
Tlf: 64 96 58 00
Faks: 64 96 58 01
E-post: ina@umb.no
 
Besøksadresse/varelevering:
Sørhellinga
Høgskoleveien 12, 1430 Ås
Kart: (bygning nr. 55)