UMB hovedside

Institutt for naturforvaltning
· Hovedsiden
 · Publikasjoner
  · Bøker

· En side opp
Oppdatert 15.3.2004
av O.W.Røstad
 

Institutt for naturforvaltning (INA)


Olav Hjeljord (redaktør)
- Praktisk viltstell

Praktisk viltstell
1988
Landbruksforlaget, Oslo
ISBN 82-529-1141-2

Innbundet
144 sider

I denne boka er samlet de viltstelltiltak det kan være fornuftig å sette i verk for å bedre livsvilkårene for viltet. Dessuten er det lagt vekt på registrering og undersøkelse av den faktiske tilstand for viltet, noe som er nødvendig for å kunne vite hva som bør gjøres. Foruten jaktbart vilt som hønsefugl, andefugl, vadefugl, hare og hjortevilt er også spetter og rovfugl behandlet i boka. Viltstelltiltakene spenner over et vidt register, fra enkle tiltak i skogskjøtselen til mer omfattende arbeider som f.eks. utlegging av hekkeflåter og oppdemming av viltvann. Forfatterne er alle erfarne fagfolk på de viltstelltiltak de skriver om.


Institutt for naturforvaltning
Postboks 5003
1432 Ås
Tlf: 64 96 58 00
Faks: 64 96 58 01
E-post: ina@umb.no
 
Besøksadresse/varelevering:
Sørhellinga
Høgskoleveien 12, 1430 Ås
Kart: (bygning nr. 55)