UMB hovedside

Institutt for naturforvaltning
· Hovedsiden
 · Publikasjoner
  · Bøker

· En side opp
Oppdatert 15.3.2004
av O.W.Røstad
 

Institutt for naturforvaltning (INA)


Reidar Borgstrøm og Lars Petter Hansen (redaktører)
- Fisk i ferskvann

Fisk i ferskvann
1. utgave 1987
2. utgave 2000
Landbruksforlaget, Oslo
ISBN 82-529-1986-3

Innbundet
376 sider
Pris: Kr. 438Forvaltningen av ferskvannsfisk har som mål både å sikre sikre det biologiske mangfoldet og sikre at ressursene kan komme flest mulig til nytte i dag og i framtida. Dette krever omfattende og brede kunnskaper om samspillet mellom fiskebestander, miljøet fisken lever i, og måten vi forvalter og utnytter fiskeressursene på. "Fisk i ferskvann" presenterer alle disse hovedtemaene.

Boka egner seg for alle som har interesse for ferskvannsfisk, enten det er som fisker eller forvalter. Med den vekt det er lagt på fiskeøkologi og fiskeforvaltning, burde den også være velegnet som lærebok ved universiteter og høgskoler.


Institutt for naturforvaltning
Postboks 5003
1432 Ås
Tlf: 64 96 58 00
Faks: 64 96 58 01
E-post: ina@umb.no
 
Besøksadresse/varelevering:
Sørhellinga
Høgskoleveien 12, 1430 Ås
Kart: (bygning nr. 55)