UMB hovedside

Institutt for naturforvaltning
· Hovedsiden
 · Publikasjoner
  · Bøker

· En side opp
Oppdatert 15.3.2004
av O.W.Røstad
 

Institutt for naturforvaltning (INA)


Gudmund Taksdal og Sigmund Hågvar
- Økologi og miljøvern

Økologi og miljøvern
2001
Landbruksforlaget, Oslo
ISBN 82-529-2348-8

Innbundet
224 sider
Pris: Kr. 296


Kunnskap i økologi - læren om samspillet i naturen - er en forutsetning for å kunne håndtere dagens miljøproblemer. I denne boka blir både økologien og miljøproblemene presentert på en oversiktlig og lettfattelig måte. Boka er aktuell for alle natur- og miljøverninteresserte, både privatpersoner, lærere og byråkrater i offentlig forvaltning. Boka egner seg for undervisning i generell naturforvaltning og grunnleggende miljøkunnskap. Kommunenes lokale ansvar er betydelig vektlagt. Et hovedbudskap er at alle kan bidra til å snu dagens uheldige samfunnsutvikling, hvis man har kunnskap og motivasjon.


Institutt for naturforvaltning
Postboks 5003
1432 Ås
Tlf: 64 96 58 00
Faks: 64 96 58 01
E-post: ina@umb.no
 
Besøksadresse/varelevering:
Sørhellinga
Høgskoleveien 12, 1430 Ås
Kart: (bygning nr. 55)