UMB hovedside

Institutt for naturforvaltning
· Hovedsiden
 · Publikasjoner
  · Bøker

· En side opp
Oppdatert 15.3.2004
av O.W.Røstad
 

Institutt for naturforvaltning (INA)


Sylvia Phillips, Mary Namaganda og Kåre A. Lye
- 115 Ugandan Grasses

115 Ugandan Grasses
2003
Makerere University, Kampala, Uganda
ISBN 9970-843-00-1

Heftet
308 sider
Pris: Kr. 125


Denne boka beskriver de 115 vanligste og økonomisk viktigste grasartene i Uganda. Hver art har fått en helsides plansje med tegning av habitus og detaljer fra blad og blomster. Her er både naturlige og kunstige bestemmelsesnøkler til alle artene. Dessuten er 189 nærbeslektete eller liknende arter beskrevet i kort form. Til sammen 304 arter er dermed beskrevet. Til sammenlikning fins det i Uganda 440 naturlig viltvoksende grasarter. Boka legger også vekt på artenes økologi, utbredelse og bruk. Den er skrevet på et mer folkelig språk enn vanlige floraer og er dermed ment for et bredere publikum enn disse. Arbeidet med boka samt trykningsutgifter er finansiert med bistand av NORAD og NUFU prosjekt 63/2003.


Institutt for naturforvaltning
Postboks 5003
1432 Ås
Tlf: 64 96 58 00
Faks: 64 96 58 01
E-post: ina@umb.no
 
Besøksadresse/varelevering:
Sørhellinga
Høgskoleveien 12, 1430 Ås
Kart: (bygning nr. 55)