UMB hovedside

Institutt for naturforvaltning
· Hovedsiden
 · Publikasjoner
  · Bøker

· En side opp
Oppdatert 5.10.2005
av O.W.Røstad
 

Institutt for naturforvaltning (INA)


Finn H. Brække, Jon Frank og Lars Helge Frivold (red.)
- Skogskjøtsel for bærekraftig ressursbruk.
Festskrift til Oddvar Haveraaen.

Skogskjøtsel for bærekraftig ressursbruk
2002
Norges landbrukshøgskole, Ås
Rapport nr. 1/2002
ISBN 82-483-0013-7

93 sider
Fulltekst (7.91 Mb)


Professor Oddvar Haveraaen gikk over i pensjonistenes rekker høsten 1997. Da hadde han vært ansatt nær sagt sammenhengende ved Institutt for skogskjøtsel, senere Institutt for skogfag, fra 1958. Historisk sett er dette en hendelsesrik periode i norsk skogbruk som har vært preget av omfattende rasjonalisering og mekanisering. På 1970-tallet vokste det fram en motreaksjon som tok utgangspunkt i problemene med flerbruk, naturvern og bevaring av biologisk mangfold i et, etter manges syn, for sterkt skjematisk og teknisk preget skogbruk. På slutten av 1990- tallet kan vi si at disse to bølger på det nærmeste smeltet sammen til et omforent kompromiss om standarder for et bærekraftig skogbruk. Det har utvilsomt vært en utfordring å utvikle skogskjøtselen i det sterke spenningsfeltet som har eksistert. Professor Oddvar Haveraaen har i en stor del av karrieren stått midt i dette spenningsfeltet når han underviste studentene i skogskjøtsel.


Institutt for naturforvaltning
Postboks 5003
1432 Ås
Tlf: 64 96 58 00
Faks: 64 96 58 01
E-post: ina@umb.no
 
Besøksadresse/varelevering:
Sørhellinga
Høgskoleveien 12, 1430 Ås
Kart: (bygning nr. 55)