UMB hovedside

Institutt for naturforvaltning
· Hovedsiden
 · Publikasjoner
  · Bøker

· En side opp
Oppdatert 22.10.2007
av O.W.Røstad
 

Institutt for naturforvaltning (INA)


Helge Liltved, Bjørn Olav Rosseland, Trond Rosten, Brit Lisa Skjelkvåle, Sigurd Stefansson, Åse Åtland & Vilhelm Bjerknes (red.)
- Vannkvalitet og smoltproduksjon

Vannkvalitet og smoltproduksjon
2007
Juul forlag, Rykkinn
ISBN 978-82-8090-018-0

Innbundet
240 sider
Pris: Kr. 348Vannkvalitet og smoltproduksjon er først og fremst en håndbok for fiskeoppdrettere og andre fagpersoner innen oppdrettsnæringen. Den anbefales også som lærebok for studenter innen akvakultur. Vannkvaliteten i norske ferskvannkilder varierer fra område til område. Nedbørfeltenes beskaffenhet og årstidsvariasjoner i nedbør, snøsmelting, vannføring og nedbørkvalitet kan gi overraskende og ofte uønskete effekter på fisk i oppdrettsanlegg. Vannbehandling som oksygentilsetting og ulike avsyringsmidler kan være gunstig, men kan også føre til uønskete påvirkninger av fiskens trivsel og smoltens kvalitet om behandlingen ikke utføres riktig.

Vannkvalitet og smoltkvalitet henger sammen, og en rekke lidelser hos matfisk kan tilbakeføres til dårlig vannmiljø i settefiskfasen. Sikring av et godt vannmiljø gjennom hele produksjonssyklusen er derfor et viktig ledd i forebyggende helsearbeid.

Boka går også inn på problemer knyttet til transport av levende fisk, og retningslinjer som bør følges for å oppnå et optimalt miljø under transport, og derved sikre matfiskoppdretteren en best mulig smolt for videre oppdrett fram til salgsklar fisk.

Boka formidler kunnskap som er kommet gjennom forskning og praktisk erfaring innenfor lakseoppdrett, vannkvalitet og vannbehandling i de siste årene. Mye av denne erfaringen har framkommet gjennom et nært samarbeid mellom forskere og fiskeoppdrettere. Forfatterne kommer fra ulike norske forskningsmiljøer der det arbeides med forskjellige sider av konglomeratet fiskehelse og Vannkvalitet.


Institutt for naturforvaltning
Postboks 5003
1432 Ås
Tlf: 64 96 58 00
Faks: 64 96 58 01
E-post: ina@umb.no
 
Besøksadresse/varelevering:
Sørhellinga
Høgskoleveien 12, 1430 Ås
Kart: (bygning nr. 55)