UMB hovedside

Institutt for naturforvaltning
· Hovedsiden
 · Publikasjoner
  · Bøker

· En side opp
Oppdatert 15.3.2004
av O.W.Røstad
 

Institutt for naturforvaltning (INA)


Ragnhild Sundby
- Insekter

Insekter
1995
Landbruksforlaget, Oslo
ISBN 82-529-1810-0

Innbundet
270 sider
Pris: Kr. 325

Tilpasningene til de forskjellige livsvilkårene i naturen har gjort mange insekter til våre konkurrenter som kan angripe avlinger og matvarelagre. Men et langt større antall av insektene er våre medhjelpere. De sørger for blomsterbestøvning, bryter ned organiske avfallsstoffer og er næring for mange dyregrupper. Insektene er ikke bare vår aller største dyregruppe i arts- og individantall, men en gruppe vi ikke kan klare oss uten.

Dette er ei lærebok i entomologi som med norske eksempler viser insektenes forhold til omverdenen, og insektenes mangeartede levevis.


Institutt for naturforvaltning
Postboks 5003
1432 Ås
Tlf: 64 96 58 00
Faks: 64 96 58 01
E-post: ina@umb.no
 
Besøksadresse/varelevering:
Sørhellinga
Høgskoleveien 12, 1430 Ås
Kart: (bygning nr. 55)