UMB hovedside

Institutt for naturforvaltning
· Hovedsiden
 · Publikasjoner
  · Bøker

· En side opp
Oppdatert 15.3.2004
av O.W.Røstad
 

Institutt for naturforvaltning (INA)


Aksel Hugo (redaktør)
- Naturforvaltning i U-land

Naturforvaltning i U-land
1988
Landbruksforlaget, Oslo
ISBN 82-529-1127-7

Heftet
152 sider  • Tropiske økosystemer
  • Naturforvaltning i bistandsprosjekt
  • Kompetanseoppbygging
Seminaret om naturforvaltning i u-land ble arrangert i samarbeid mellom Institutt for naturforvaltning, Norsk Naturforvaltningskandidatlag og Norges landbrukshøgskole, med økonomisk støtte fra NORAD. Hensikten var å fokusere på at senere års kritiske utvikling i u-landenes situasjon har sammenheng med hvordan de betinget fornybare (biologiske) naturressursene blir forvaltet, og at det behøves en kompetanseoppbygging rettet mot en mer økologisk underbygd ressursforvaltning.

Institutt for naturforvaltning
Postboks 5003
1432 Ås
Tlf: 64 96 58 00
Faks: 64 96 58 01
E-post: ina@umb.no
 
Besøksadresse/varelevering:
Sørhellinga
Høgskoleveien 12, 1430 Ås
Kart: (bygning nr. 55)