UMB hovedside

Institutt for naturforvaltning
· Hovedsiden
 · Publikasjoner
  · Bøker

· En side opp
Oppdatert 30.3.2008
av O.W.Røstad
 

Institutt for naturforvaltning (INA)


Bredo Berntsen og Sigmund Hågvar (redaktører)
- Norsk natur - farvel? En illustrert historie.

Norsk natur - farvel?
2008
Unipub, Oslo
ISBN 978-82-7477-313-4

Heftet
276 sider
Pris: Kr. 369Menneskenes små fotavtrykk gir store virkninger over tid. Myten om den uberørte norske naturen slår sprekker i denne rikt illustrerte boka, som gjør opp status for norsk naturlandskap og artsmangfold. Forfatterne viser hvordan utbyggingen av landet har redusert urskog, strender, vidder og kulturlandskap dramatisk de siste hundre årene. Grunnlaget for det norske plante- og dyrelivet er dermed i ferd med å forsvinne, bit for bit. Samtidig fortsetter byggingen i strandsonen, på snaufjellet og langs vassdragene. Dette er en utvikling som strider mot Stortingets intensjoner og Norges internasjonale forpliktelser om å verne naturen.

I boka tegner forfatterne et bilde av den svinnende norske naturrikdommen, samtidig som de viser at det finnes flere løsninger for å sikre og bevare Norge som Europas grønne hjørne. Norsk natur – farvel? angår alle som lever i, av eller for norsk natur.


Institutt for naturforvaltning
Postboks 5003
1432 Ås
Tlf: 64 96 58 00
Faks: 64 96 58 01
E-post: ina@umb.no
 
Besøksadresse/varelevering:
Sørhellinga
Høgskoleveien 12, 1430 Ås
Kart: (bygning nr. 55)