UMB hovedside

Institutt for naturforvaltning
· Hovedsiden
 · Publikasjoner
  · Bøker

· En side opp
Oppdatert 15.3.2004
av O.W.Røstad
 

Institutt for naturforvaltning (INA)


Reidar Borgstrøm, Bror Jonsson og Jan Henning L'Abée-Lund (redaktører)
- Ferskavannsfisk. Økologi, kultivering og utnytting.

Ferskavannsfisk
1995
Norges forskningsråd, Oslo
ISBN 82-12-00489-9

Heftet
268 sider
Pris: Kr. 200

Fiskeforsterkningstiltak i norske vassdrag (FFT)
FFT-programmet har hatt som mål å utvide vår kunnskap om viktige mekanismer som er i ferd med å regulere struktur og produksjon i fiskesamfunn i ferskvann. Større innsikt i disse mekanismene vil gi et bedre grunnlag for en bærekraftig utnytting av fiskeressursene. Gjennom undersøkelser i felt og laboratorier er det fremskaffet ny kunnskap om rekruttering, predasjon, konkurranse, habitatbruk og utnytting av tilgjengelige næringsressurser.


Institutt for naturforvaltning
Postboks 5003
1432 Ås
Tlf: 64 96 58 00
Faks: 64 96 58 01
E-post: ina@umb.no
 
Besøksadresse/varelevering:
Sørhellinga
Høgskoleveien 12, 1430 Ås
Kart: (bygning nr. 55)