UMB hovedside

Institutt for naturforvaltning
· Hovedsiden
 · Publikasjoner
  · Bøker

· En side opp
Oppdatert 6.12.2011
av O.W.Røstad
 

Institutt for naturforvaltning (INA)


Sigmund Hågvar og Bredo Berntsen (redaktører)
- Norsk urskog og gammelskog

Norsk urskog og gammelskog
2011
Unipub, Oslo
ISBN 978-82-7477-471-1

Innbundet
341 sider
Pris:398


Våre siste urskoger er en skattkiste av sjeldne og underlige dyr, planter og sopper. Her finnes eventyrlige miljøer med stor opplevelsesverdi, for turgåere og forskere. Urskogen er en viktig del av den norske naturarven, og den har verdi langt ut over landets grenser. Men arbeidet for å redde det som er igjen er et kappløp med tiden.

I denne boka gir landets fremste spesialister en omvisning i urskogens og gammelskogens myldrende mangfold, fra gamle, hule eiketrær i sør, til de unike regnskogene i Midt-Norge og verdens nordligste furuskoger oppunder ishavet. Her får leseren innblikk i hvordan skogen lever sitt eget liv når den får styre seg selv. Boka er rikt illustrert med bidrag fra våre beste naturfotografer.


Institutt for naturforvaltning
Postboks 5003
1432 Ås
Tlf: 64 96 58 00
Faks: 64 96 58 01
E-post: ina@umb.no
 
Besøksadresse/varelevering:
Sørhellinga
Høgskoleveien 12, 1430 Ås
Kart: (bygning nr. 55)