Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA)
Faculty of Environmental Sciences and Natural Resource Management (MINA)

MINA fagrapport

Søk etter (del av) et forfatternavn:
ÅrNummerForfatterTittelFull-
tekst
Brage
202173Aas, Øystein
Breiby, Monica
Selvaag, Sofie K.
Eriksson, Per-Ambjørn
Børrestad, Brigithe (eds.)
The 10th MMV Conference: Managing outdoor recreation experiences in the Anthropocene – Resources, markets, innovations
72Milleret, Cyril
Dupont, Pierre
Åkesson, Mikael
Brøseth, Henrik
Kindberg, Jonas
Bischof, Richard
Estimates of wolf density, abundance, and population dynamics in Scandinavia, 2012 - 2021
71Aas, Øystein
Andersen, Oddgeir
Stensland, Stian
Laksefiske i Norge 2020: Atferd blant aktive fiskere og svenske fiskere som ikke besøkte Norge pga. corona-pandemien
70Burner, Ryan C.
Sverdrup-Thygeson, Anne
Birkemoe, Tone
National oak monitoring: testing traps and sampling strategies
69Borgstrøm, ReidarAuren i Øvre Heimdalsvatn 2020
202068French, Helen K.
Rosef, Line
Jakobsen, Leif
Schmidt, Ingvild
Vannebo, Dagny
Bakhtina, Marina
Stuurop, Joris
Lokal overvannshåndtering – regnbed Bolstadhagen, Drammen
67Martinsen, Thomas
Mouilleron, Marine
Guarantees of origin for electricity – an analysis of its potential to increase new renewable energy in the North European energy system
66Hagman, Camilla Hedlund CorneliussenPhytoplankton in humic and colored Nordic lakes
65Milleret, Cyril
Dupont, Pierre
Åkesson, Mikael
Svensson, Linn
Brøseth, Henrik
Bischof, Richard
Consequences of reduced sampling intensity for estimating population size of wolves in Scandinavia with spatial capture-recapture models
64Selås, VidarFrøsetting hos eik, gran og blåbær som grunnlag for museprognoser. Vurderinger basert på en 100-års oversikt fra Aust-Agder
201963Bischof, Richard
Milleret, Cyril
Dupont, Pierre
Chipperfield, Joseph
Brøseth, Henrik
Kindberg, Jonas
RovQuant: Estimating density, abundance and population dynamics of bears, wolverines and wolves in Scandinavia
62Hatlevoll, Kristina
Burner, Ryan
Ørka, Hans Ole
Arnott, David
Lunde, Lisa Fagerli
Evju, Marianne
Birkemoe, Tone
Sverdrup-Thygeson, Anne
Nasjonal overvåking av hule eiker: resultat andre omløp
61Haugen, Thrond Oddvar
Urke, Henning Andre
Kristensen, Torstein
Vandringsmønster hjå laksesmolt frå Stryneelva og Eidselva i 2018
60Wie, Sølvi
Nyrud, Anders Q.
Bruk av tre i helsebygg – ei kartleggingsstudie
59Haugen, Thrond O.
Riise, Gunnhild
Rohrlack, Thomas
Schneider, Susanne
Kristiansen, Johnny
Haaland, Ståle
Interne tilførsler og omsetning av næringsstoffer i Østensjøvann, Ås kommune, 2017
58Dybsand, Hilde Nikoline Hambro
Stensland, Stian
Moskussafari på Dovrefjell. En spørreundersøkelse blant turister på guidede turer, sommeren 2018
57Bischof, Richard
Milleret, Cyril
Dupont, Pierre
Chipperfield, Joseph
Åkesson, Mikael
Brøseth, Henrik
Kindberg, Jonas
Estimating the size of the Scandinavian wolf population with spatial capture-recapture and conversion factors
56Rørstad, Per Kristian
Bolkesjø, Torjus F.
Trømborg, Erik
Nordic energy and forest products market review and outlook
55Rohrlack, Thomas
Haaland, Ståle
Transport av næringsstoffer og humus til Lundebyvannet i Eidsberg kommune
54Anchin, Konstantin
Stensland, Stian
Brukerundersøkelse på Vettakollen i Nordmarka sommeren 2018
201853Næss, Johann K.
Nyrud, Anders Q.
Tellnes, Lars Gunnar
Klimagassutslipp i skogbruket – tiltak og allokeringsmodeller
52Stensland, Stian
Fossgard, Knut
Hansen, Benjamin Bergsnov
Fredman, Peter
Morken, Inga-Britt
Thyrrestrup, Gry
Haukeland, Jan Vidar
Naturbaserte reiselivsbedrifter i Norge. Statusoversikt, resultater og metode fra en nasjonal spørreundersøkelse
51Dragicevic, Ivan
Sogn, Trine
Analyse av Cr(VI+) i biorest fra Romerike biogassanlegg
50Sverdrup-Thygeson, Anne
Evju, Marianne
Skarpaas, Olav
Jacobsen, Rannveig M.
Birkemoe, Tone
Nasjonal overvåking av hule eiker: Resultat første omløp og forslag til videreføring
49Vermaat, Jan
Haaland, Ståle
Kail, Jochem
Storylines articulating scenarios for an assessment of the importance of woody buffers along European streams
48Urke, Henning Andre
Haugen, Thrond Oddvar
Kjærstad, Gaute
Alfredsen, Jo Arve
Kristensen, Torstein
Laks- og aurebestanden i Strynevassdraget; vandringsmønsteret hjå laksesmolt og aure, ungfiskproduksjon og botndyr
201747Teien, Hans-Christian
Hindar, Atle
Pettersen, Marit Nandrup
Kassaye, Yetneberk Ayalew
Lind, Ole Christian
Håvardstun, Jarle
Aluminium og spormetaller i Kaldvellfjorden - tilstandsformer og opptak i fisk
46Veidahl, Arild
Bollandsås, Ole Martin
Gobakken, Terje
Økseter, Roar
Ressursoversikt og virkeproduksjon på Norges miljø- og biovitenskapelige universitets skogeiendom
44Rohrlack, Thomas
Haaland, Ståle
Paleolimnologisk undersøkelse av Lundebyvannet i Eidsberg kommune
43Stensland, Stian
Agnarsson, Sveinn
Helgason, Thorgils
Jóhannesson, Gunnar Þór
Larsen, Friðrik
Aas, Øystein
A Survey of Resident Anglers Fishing for Salmon, Trout and Char in Iceland
42Elmahdy, Yasmine Mounir
Haukeland, Jan Vidar
Fredman, Peter
Tourism megatrends, a literature review focused on nature-based tourism
41Haugen, Thrond O.
Kristensen, Torstein
Nilsen, Tom Ole
Urke, Henning Andre
Vandringsmønsteret til laksesmolt i Vossovassdraget med vekt på detaljert kartlegging av åtferd i innsjøsystema og effektar av miljøtilhøve
40Gjengedal, Elin
Vollset, Marie
Jensen, Karl Andreas
Utlekking av metall frå Leca Lettklinker
39Rohrlack, Thomas
Haaland, Ståle
Paleolimnologisk undersøkelse av Hersjøen (002-4158-L)
201638Mustapha, WalidThe Nordic Forest Sector Model (NFSM): Data and Model Structure
37Eid, Tron
Viken, Knut Ole
Astrup, Rasmus
Models predicting stand level biomass for Norway spruce (Picea spp.), Scots pine (Pinus spp.) and broadleaf dominated forest in Norway
36Baardsen, Sjur
Eid, Tron
Hoen, Hans Fredrik (eds.)
Festschrift in honor of professors Ole Hofstad and Birger Solberg
35Frivold, Lars HelgeFrederik Carl Eide (1815–1882): Vaterlandsgutten som valgte skog og ble kammerherre i København
34Borgstrøm, ReidarKraftutbygging i Opo - miljøeffektar og alternative løysingar
33Ørka, Hans Ole
Hauglin, Marius
Use of remote sensing for mapping of non-native conifer species
32Haugen, Thrond Oddvar
Ulvund, John Birger
Lunde, Rune
Kristensen, Torstein
Barlaup, Bjørn T.
Urke, Henning Andre
Vandringsmønster og overleving hjå laksesmolt frå Bolstadelva og Vosso
201531Næsset, Erik (ed.)Forest monitoring with airborne laser scanning in Tanzania
30Hjeljord, OlavRyper før og nå
29Stensland, Stian
Fossgard, Knut
Andersen, Oddgeir
Aas, Øystein
Laksefiske i endring. – En spørreundersøkelse blant sportsfiskere som drev elvefiske etter laks, sjøørret og sjørøye i Norge 2012-2014
201428Borgstrøm, ReidarAurebestandane i Litlosvatn og Kollsvatn i Kvennavassdraget på Hardangervidda
27Pilskog, Hanne Eik
Sverdrup-Thygeson, Anne
Birkemoe, Tone
Biller i hule eiker i Vestfold, Telemark og Agder
26Stensland, Stian
Fossgard, Knut
Kristiansen, Amund H.
Navrud, Ståle
Aas, Øystein
Elveeiernes syn på fiskerett, laksefiske og lakseforvaltning i Orkla og Verdalselva
25Stensland, Stian
Fossgard, Knut
Apon, Johannes C.
Baardsen, Sjur
Fredman, Peter
Grubben, Ida
Haukeland, Jan Vidar
Røren, Anne Marte Eikrem
Naturbaserte reiselivsbedrifter i Norge. Frekvens- og metoderapport
24Frivold, Lars HelgeFra gagn og ugagn til økosystemtjenester: om flerbruk av skog
23Sverdrup-Thygeson, Anne
Rasmussen, Adrian
Hanssen, Oddvar
Evju, Marianne
Gjenbesøk av hule eiker kartlagt for 30 år siden
201322Birkemoe, Tone
Sverdrup-Thygeson, Anne
Hasle, Toril Elisabet
Oppfølging av sinoberbille i Lørenskog 2013
201221Støen, Ole-GunnarMetodeutvikling for studier av bjørners predasjon på klauvdyr
20Eldegard, Katrine
Moe, Stein R.
Selås, Vidar
Kraftgater som habitat: effekter av bredde, alder, skjøtsel og plassering på biologisk mangfold
201119Trømborg, Erik
Sjølie, Hanne Kathrine
Bergseng, Even
Bolkesjø, Torjus Folsland
Hofstad, Ole
Rørstad, Per Kristian
Solberg, Birger
Sunde, Kathrin
Carbon cycle effects of different strategies for utilisation of forest resources - a review
18Sjølie, Hanne K.
Latta, Greg S.
Gobakken, Terje
Solberg, Birger
NorFor - a forest sector model of Norway - Model overview and structure
17Trømborg, Erik
Sjølie, Hanne K.
Data applied in the forest sector models NorFor and NTMIII
16Selås, VidarMulige indirekte effekter av klimavariasjoner for smågnagere og hønsefugler. Bestandsfluktuasjoner 1920–2010 vurdert i forhold til frøsetting og sommertemperatur
201015Eid, Tron
Brunner, Andreas
Søgaard, Gunnhild
Astrup, Rasmus
Tomter, Stein
Løken, Øivind
Eriksen, Rune
Estimation, availability and production of tree biomass resources for energy purposes – a review of research challenges in Norway
200914Zahabu, Eliakimu
Eid, Tron
Kajembe, George
Mbwambo, Lawrence
Mongo, Cellina
Sangeda, Anthony
Malimbwi, Rogers
Katani, Josiah
Kashaigili, Japhet
Luoga, Emmanuel
Forestland tenure systems in Tanzania: an overview of policy changes in relation to forest management
13Frivold, Lars Helge
Gundersen, Vegard
Skog for folk flest. En gjennomgang av kvantitative spørreundersøkelser fra Norge, Sverige og Finland
200812Sande, Jon BingenStrategisk utvikling av kunde-leverandørforhold i skog- og trebasert industri
200711Trømborg, Erik
Nielsen, Anders
Hoen, Hans Fredrik (red.)
Klimagasser og bioenergi fra landbruket - kunnskapsstatus og forskningsbehov
10Eid, TronUtvikling og bruk av prognoseverktøy for beslutningsstøtte i skogforvaltning
9Trømborg, Erik
Bolkesjø, Torjus F.
Solberg, Birger
Skogbasert bioenergi til oppvarming - økonomisk potensiale i Norge og effekt av økonomiske virkemidler
8Bergseng, Even
Solberg, Birger
Evaluating Financing of Forestry in Europe (EFFE). Country report – Norway
20057Svendsrud, AsbjørnOm skogene og om et ordnet skogbruk i Norge - et 150-års-minne
6Eid, Tron
Gobakken, Terje
Næsset, Erik
Bestemmelse av diameterfordeling i bestand – sammenligninger av ulike takstopplegg
5Eid, Tron
Hoen, Hans Fredrik
Strategi for valg av foryngelsesmetode – noen forhold som påvirker lønnsomheten ved skjermstillingshogst
20044Lindstad, Berit Hauger
Solberg, Birger
Trømborg, Erik
En analyse av norsk oppfølging av internasjonale beslutninger og anbefalinger knyttet til skogsektoren
3Brække, Finn H.
Rudi, Per
Granskjermer og tilvekstreaksjon
2Gundersen, Vegard
Rolstad, Jørund
Wegge, Per
Hønsehauk og skogbruk - en gjennomgang av bestandsutvikling, økologi og trusler
1Bergseng, EvenRessursoversikt og potensial for virkeproduksjon på Norges landbrukshøgskoles skogeiendom