Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA)
Faculty of Environmental Sciences and Natural Resource Management (MINA)

MINA fagrapport

Oversikt over utgitte rapporter:

ÅrNummerForfatterTittelFull-
tekst
201957Bischof, Richard,
Milleret, Cyril,
Dupont, Pierre,
Chipperfield, Joseph,
Åkesson, Mikael,
Brøseth, Henrik &
Kindberg, Jonas
Estimating the size of the Scandinavian wolf population with spatial capture-recapture and conversion factors
55Rohrlack, Thomas &
Haaland, Ståle
Transport av næringsstoffer og humus til Lundebyvannet i Eidsberg kommune
54Anchin, Konstantin &
Stensland, Stian
Brukerundersøkelse på Vettakollen i Nordmarka sommeren 2018
201853Næss, Johann K.,
Nyrud, Anders Q. &
Tellnes, Lars Gunnar
Klimagassutslipp i skogbruket – tiltak og allokeringsmodeller
52Stensland, Stian,
Fossgard, Knut,
Hansen, Benjamin Bergsnov,
Fredman, Peter,
Morken, Inga-Britt,
Thyrrestrup, Gry &
Haukeland, Jan Vidar
Naturbaserte reiselivsbedrifter i Norge. Statusoversikt, resultater og metode fra en nasjonal spørreundersøkelse
51Dragicevic, Ivan &
Sogn, Trine
Analyse av Cr(VI+) i biorest fra Romerike biogassanlegg
50Sverdrup-Thygeson, Anne,
Evju, Marianne,
Skarpaas, Olav,
Jacobsen, Rannveig M. &
Birkemoe, Tone
Nasjonal overvåking av hule eiker: Resultat første omløp og forslag til videreføring
49Vermaat, Jan,
Haaland, Ståle &
Kail, Jochem
Storylines articulating scenarios for an assessment of the importance of woody buffers along European streams
48Urke, Henning Andre,
Haugen, Thrond Oddvar,
Kjærstad, Gaute,
Alfredsen, Jo Arve &
Kristensen, Torstein
Laks- og aurebestanden i Strynevassdraget; vandringsmønsteret hjå laksesmolt og aure, ungfiskproduksjon og botndyr
201747Teien, Hans-Christian,
Hindar, Atle,
Pettersen, Marit Nandrup,
Kassaye, Yetneberk Ayalew,
Lind, Ole Christian &
Håvardstun, Jarle
Aluminium og spormetaller i Kaldvellfjorden - tilstandsformer og opptak i fisk
46Veidahl, Arild,
Bollandsås, Ole Martin,
Gobakken, Terje &
Økseter, Roar
Ressursoversikt og virkeproduksjon på Norges miljø- og biovitenskapelige universitets skogeiendom
44Rohrlack, Thomas &
Haaland, Ståle
Paleolimnologisk undersøkelse av Lundebyvannet i Eidsberg kommune
43Stensland, Stian,
Agnarsson, Sveinn,
Helgason, Thorgils,
Jóhannesson, Gunnar Þór,
Larsen, Friðrik &
Aas, Øystein
A Survey of Resident Anglers Fishing for Salmon, Trout and Char in Iceland
42Elmahdy, Yasmine Mounir,
Haukeland, Jan Vidar &
Fredman, Peter
Tourism megatrends, a literature review focused on nature-based tourism
41Haugen, Thrond O.,
Kristensen, Torstein,
Nilsen, Tom Ole &
Urke, Henning Andre
Vandringsmønsteret til laksesmolt i Vossovassdraget med vekt på detaljert kartlegging av åtferd i innsjøsystema og effektar av miljøtilhøve
40Gjengedal, Elin,
Vollset, Marie &
Jensen, Karl Andreas
Utlekking av metall frå Leca Lettklinker
39Rohrlack, Thomas &
Haaland, Ståle
Paleolimnologisk undersøkelse av Hersjøen (002-4158-L)
201638Mustapha, WalidThe Nordic Forest Sector Model (NFSM): Data and Model Structure
37Eid, Tron,
Viken, Knut Ole &
Astrup, Rasmus
Models predicting stand level biomass for Norway spruce (Picea spp.), Scots pine (Pinus spp.) and broadleaf dominated forest in Norway
36Baardsen, Sjur,
Eid, Tron &
Hoen, Hans Fredrik (eds.)
Festschrift in honor of professors Ole Hofstad and Birger Solberg
35Frivold, Lars HelgeFrederik Carl Eide (1815–1882): Vaterlandsgutten som valgte skog og ble kammerherre i København
34Borgstrøm, ReidarKraftutbygging i Opo - miljøeffektar og alternative løysingar
33Ørka, Hans Ole &
Hauglin, Marius
Use of remote sensing for mapping of non-native conifer species
32Haugen, Thrond Oddvar,
Ulvund, John Birger,
Lunde, Rune,
Kristensen, Torstein,
Barlaup, Bjørn T. &
Urke, Henning Andre
Vandringsmønster og overleving hjå laksesmolt frå Bolstadelva og Vosso
201531Næsset, Erik (ed.)Forest monitoring with airborne laser scanning in Tanzania
30Hjeljord, OlavRyper før og nå
29Stensland, Stian,
Fossgard, Knut,
Andersen, Oddgeir &
Aas, Øystein
Laksefiske i endring. – En spørreundersøkelse blant sportsfiskere som drev elvefiske etter laks, sjøørret og sjørøye i Norge 2012-2014
201428Borgstrøm, ReidarAurebestandane i Litlosvatn og Kollsvatn i Kvennavassdraget på Hardangervidda
27Pilskog, Hanne Eik,
Sverdrup-Thygeson, Anne &
Birkemoe, Tone
Biller i hule eiker i Vestfold, Telemark og Agder
26Stensland, Stian,
Fossgard, Knut,
Kristiansen, Amund H.,
Navrud, Ståle &
Aas, Øystein
Elveeiernes syn på fiskerett, laksefiske og lakseforvaltning i Orkla og Verdalselva
25Stensland, Stian,
Fossgard, Knut,
Apon, Johannes C.
Baardsen, Sjur,
Fredman, Peter,
Grubben, Ida,
Haukeland, Jan Vidar &
Røren, Anne Marte Eikrem
Naturbaserte reiselivsbedrifter i Norge. Frekvens- og metoderapport
24Frivold, Lars HelgeFra gagn og ugagn til økosystemtjenester: om flerbruk av skog
23Sverdrup-Thygeson, Anne,
Rasmussen, Adrian,
Hanssen, Oddvar &
Evju, Marianne
Gjenbesøk av hule eiker kartlagt for 30 år siden
201322Birkemoe, Tone,
Sverdrup-Thygeson, Anne &
Hasle, Toril Elisabet
Oppfølging av sinoberbille i Lørenskog 2013
201221Støen, Ole-GunnarMetodeutvikling for studier av bjørners predasjon på klauvdyr
20Eldegard, Katrine,
Moe, Stein R. &
Selås Vidar
Kraftgater som habitat: effekter av bredde, alder, skjøtsel og plassering på biologisk mangfold
201119Trømborg, Erik,
Sjølie, Hanne Kathrine,
Bergseng, Even,
Bolkesjø, Torjus Folsland,
Hofstad, Ole,
Rørstad, Per Kristian,
Solberg, Birger &
Sunde, Kathrin
Carbon cycle effects of different strategies for utilisation of forest resources - a review
18Sjølie, Hanne K.,
Latta, Greg S.,
Gobakken, Terje &
Solberg, Birger
NorFor - a forest sector model of Norway - Model overview and structure
17Trømborg, Erik &
Sjølie, Hanne K.
Data applied in the forest sector models NorFor and NTMIII
16Selås, VidarMulige indirekte effekter av klimavariasjoner for smågnagere og hønsefugler. Bestandsfluktuasjoner 1920–2010 vurdert i forhold til frøsetting og sommertemperatur
201015Eid, Tron,
Brunner, Andreas,
Søgaard, Gunnhild,
Astrup, Rasmus,
Tomter, Stein,
Løken, Øivind &
Eriksen, Rune
Estimation, availability and production of tree biomass resources for energy purposes – a review of research challenges in Norway
200914Zahabu, Eliakimu,
Eid, Tron,
Kajembe, George,
Mbwambo, Lawrence,
Mongo, Cellina,
Sangeda, Anthony,
Malimbwi, Rogers,
Katani, Josiah,
Kashaigili, Japhet &
Luoga, Emmanuel
Forestland tenure systems in Tanzania: an overview of policy changes in relation to forest management
13Frivold, Lars Helge &
Gundersen, Vegard
Skog for folk flest. En gjennomgang av kvantitative spørreundersøkelser fra Norge, Sverige og Finland
200812Sande, Jon BingenStrategisk utvikling av kunde-leverandørforhold i skog- og trebasert industri
200711Trømborg, Erik,
Nielsen, Anders &
Hoen, Hans Fredrik (red.)
Klimagasser og bioenergi fra landbruket - kunnskapsstatus og forskningsbehov
10Eid, TronUtvikling og bruk av prognoseverktøy for beslutningsstøtte i skogforvaltning
9Trømborg, Erik,
Bolkesjø, Torjus F. &
Solberg, Birger
Skogbasert bioenergi til oppvarming - økonomisk potensiale i Norge og effekt av økonomiske virkemidler
8Bergseng, Even &
Solberg, Birger
Evaluating Financing of Forestry in Europe (EFFE). Country report – Norway
20057Svendsrud, AsbjørnOm skogene og om et ordnet skogbruk i Norge - et 150-års-minne
6Eid, Tron,
Gobakken, Terje &
Næsset, Erik
Bestemmelse av diameterfordeling i bestand – sammenligninger av ulike takstopplegg
5Eid, Tron &
Hoen, Hans Fredrik
Strategi for valg av foryngelsesmetode – noen forhold som påvirker lønnsomheten ved skjermstillingshogst
20044Lindstad, Berit Hauger,
Solberg, Birger &
Trømborg, Erik
En analyse av norsk oppfølging av internasjonale beslutninger og anbefalinger knyttet til skogsektoren
3Brække, Finn H. &
Rudi, Per
Granskjermer og tilvekstreaksjon
2Gundersen, Vegard,
Rolstad, Jørund &
Wegge, Per
Hønsehauk og skogbruk - en gjennomgang av bestandsutvikling, økologi og trusler
1Bergseng, EvenRessursoversikt og potensial for virkeproduksjon på Norges landbrukshøgskoles skogeiendom