Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA)
Faculty of Environmental Sciences and Natural Resource Management (MINA)

FAGnytt naturforvaltning

Totalt ble det utgitt 38 hefter i perioden 1994-1997:

ÅrNummerForfatterTittelFull-
tekst
19941Ohlson, MikaelSamspillet mellom torvdannelse og treetablering på myr
2Staaland, Hans &
Holand, Øystein
Beitedyra - grunnlaget for et allsisig kulturlandskap
3Wegge, PerStorfugl og moderne skogbruk
4Hjeljord, Olav &
Holand, Øystein
Vinterfôring av rådyr - viltstell med ringvirkninger
5Hågvar, SigmundKommunale nøkkelbiotoper: Bevaring av biologisk mangfold
6Heggenes, JanLeveområder og atferd til ørret og laksunger i elver
7Solhaug, Knut AsbjørnFruktaner - viktig opplagsnæring i mange planter
8Hågvar, Sigmund &
Sonerud, Geir A.
Hakkespetter og sekundære hullrugere - sårbare spesialister i skogene våre
19951Heide, Ola M.Vinterkvile og klimaeffekter hos nordlige treslag
2Selås, VidarSpurvehaukens byttedyrvalg
3Heggenes, JanModellering av leveområder for fisk i regulerte elver
4Nellemann, ChristianBare en liten del av vidda er reinbeite
5Bjørndalen, Jørn ErikKalkfuruskog - våre eksotiske orkidéskoger
6Hjeljord, OlavRyper og jakt. Hvor stort uttak tåler en rypestamme
7Lye, Kåre ArnsteinBjørnebær i Noreg
8Sundby, RagnhildBladminerende insekter
9Borgstrøm, ReidarØrret på Hardangervidda - viktig ressurs i fare
10Selås, Vidar,
Smedshaug, Chr. Anton,
Lund, Svein Erik &
Sonerud, Geir A.
Reveskabbens betydning for småviltet i Norge
19961Hågvar, Eline B. &
Trandem, Nina
Snylteveps - små men nyttige
2Kielland-Lund, JohanNaturlig engvegetasjon - et viktig kulturminne i fare
3Museth, Jon,
Borgstrøm, Reidar &
Høye, Jon Kristian
Sølensjøfisket - kulturhistorie, næring og fiskebestander i endring
4Dramstad, WencheDer humlene fremdeles surrer
5Borgstrøm, Reidar &
Brabrand, Åge
Spredning av fiskearter; Mindre geografisk variasjon og endret artsdominans
6Hanssen, Kjersti Holt,
Hess, Trine &
Hjeljord, Olav
Svalene - forsvinner de?
7Moe, Stein R.Viktige saltkilder for ville pattedyr
8Einset, JohannesGenmodifiserte planter
9Borgstrøm, ReidarPrøvefiske og bestandsanalyser
10Gauslaa, YngvarHuldrestry i norske skoger
19971Hjeljord, Olav,
Spidsø, Tor &
Dokk, John Gunnar
Hvorfor er det mindre orrfugl?
2Eide, Nina E. &
Wegge, Per
Sporing viktig redskap i viltforvaltningen
3Selås, VidarFrøproduksjon, antibeitestoffer og bestandssvingninger hos planteetere
4Tryterud, Elling &
Ohlson, Mikael
Skoghistorikk - nyttig verktøy i skogforvaltningen
5Støen, Ole-Gunnar &
Wegge, Per
Tigeren i Nepal - økologi og forvaltningsproblemer
6Heide, Ola M.Blomstringsstrategi hos arktisk-alpine planter
7Selås, VidarBestandsregulering hos rovfugler i skog
8Smedshaug, Chr. A. &
Sonerud, Geir A.
Rovdyr, åtsler og predasjon på småvilt
9Borgstrøm, ReidarSkjoldkreps - et arktisk dyr i norske innsjøer
10Fjellstad, Jo Inge,
Steinheim, Geir &
Wegge, Per
Neshorn og elefant i Nepal - kamp om knappe ressurser?