Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA)

Masterprogram: Naturbasert reiseliv (M-REIS)
 
Eksempelplan: Utenlandsopphold - New Zealand - vår
Obligatoriske og anbefalte emner for studenter med studiestart høsten 2020:
ÅrSemester5 stp10 stp15 stp20 stp25 stp30 stp
22022JuniblokkREIS210 - 5 stp
VårparallellMASTER-
OPPGAVEN
JanuarblokkINN271 - 5 stp
2021HøstparallellREIS
300
 
 
 
 
 
 
 
 
Augustblokk 
12021Juniblokk 
Vårparallell
i utlandet
RECN
341
SOCI
204
TOUR
203
TOUR
603
JanuarblokkNATF200 - 5 stp
2020HøstparallellREIS
202
REIS
200
INN
200
JUS
220
 
 
 
 
AugustblokkREIS202 - 5 stp
  
Masterprogram,
obligatoriske emner
Eksempelplaner,
anbefalte emner:

(Ikke sikret mot undervisnings-
og eksamenskollisjoner)

· Entreprenørskap

· Destinasjonsutvikling og –planlegging

· Naturforvaltning

· Utenlandsopphold - Alaska - vår

· Utenlandsopphold - Alaska - høst

Utenlandsopphold - New Zealand - vår

· Utenlandsopphold - New Zealand - høst

· Utenlandsopphold - Island - høst


Ett semester ved Lincoln University, New Zealand.

Det obligatoriske emnet REIS310 er i denne planen erstattet med SOCI204. Studenter med god metodebakgrunn kan eventuelt ta SOCI601. De andre emnene fra Lincoln University er eksempler på valgfrie emner. Emnetilbudet kan variere noe fra år til år.

Studenter uten bakgrunn i økologi eller naturforvaltning kan ta emnet ECOL302 som erstatning for NATF100.

Det obligatoriske emnet IND220 er i denne planen erstattet med INN271.

Studenter med bachelor i reiseliv får automatisk fritak fra REIS200.

Studenter uten bakgrunn i økologi eller naturforvaltning:
Velg minimum 10 studiepoeng med naturvitenskapelig innrettede emner blant følgende emnekategorier: BOT, ECOL, NATF, SKOG eller ZOOL.

Velg minst ett av følgende emner:
INN360Bærekraftig forretningsmodellinnovasjon10 stp  Høstparallell
LAA360Regional landskapsplanlegging og lokalsamfunnsutvikling20 stp  Høstparallell
LAA361Regional landskapsplanlegging og lokalsamfunnsutvikling - modul I10 stp  Høstparallell
RØP330Investerings- og prosjektanalyse i skog-, energi- og ressursforvaltning10 stp  Høstparallell
Enkelte av disse emnene har antallsbegrensning. Du er derfor ikke garantert å få plass på ditt førstevalg.

Til sammen må minst 30 studiepoeng bestå av 300-emner. Husk at mange 300-emner har forutsatte forkunnskaper.

Programansvarlig 2020: Stensland, Stian
Studieveileder 2020: Arestøl, Espen

Tomt skjema


Studieprogrammer ved MINA
studieåret 2020/2021:

  Bachelorprogrammer
  - B-FORNY Fornybar energi
  - B-MINA Miljø og naturressurser
  - B-SF Skogfag
  - B-ØN Økologi og naturforvaltning
  Masterprogrammer
  - M-FORNY Fornybar energi
  - M-MINA Miljø og naturressurser
  - M-REIS Naturbasert reiseliv
  - M-NF Naturforvaltning
  - M-RAD Radioøkologi
  - M-SF Skogfag
  - M-ECOL Økologi
  
Denne strukturen gjelder bare for studentkullet med start høsten 2020. Det er også mulig å se strukturen for andre studentkull::
· Studiestart: 2025
  (Forbehold om endringer)
· Studiestart: 2024
  (Forbehold om endringer)
· Studiestart: 2023
· Studiestart: 2022
· Studiestart: 2021
★ Studiestart: 2020
· Studiestart: 2019
· Studiestart: 2018
· Studiestart: 2017
· Studiestart: 2016
· Studiestart: 2015
· Studiestart: 2014
· Studiestart: 2013
· Studiestart: 2012
· Studiestart: 2011
· Studiestart: 2010
· Studiestart: 2009
· Studiestart: 2008
· Studiestart: 2007