Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA)
Faculty of Environmental Sciences and Natural Resource Management (MINA)

Masterprogram: Naturbasert reiseliv
 
 
Obligatoriske emner for studenter med studiestart høsten 2017:
ÅrSemester5 stp10 stp15 stp20 stp25 stp30 stp
22019VårparallellMASTER-
OPPGAVEN
Januarblokk 
2018HøstparallellREIS
300
 
 
 
 
 
 
 
 
Augustblokk 
12018JuniblokkREIS210 - 5 stp
VårparallellBUS *
271  
REIS
310
 
 
 
 
 
 
 
 
JanuarblokkNATF200 - 5 stp
2017HøstparallellREIS
202
REIS
200
INN
200
JUS
220
 
 
 
 
AugustblokkREIS202 - 5 stp
  
Obligatoriske emner
Eksempelplaner:
(Ikke sikret mot undervisnings- og eksamenskollisjoner)

· Entreprenørskap

· Destinasjonsutvikling og –planlegging

· Naturforvaltning

· Utenlandsopphold - Alaska - vår

· Utenlandsopphold - Alaska - høst

· Utenlandsopphold - New Zealand - vår

· Utenlandsopphold - New Zealand - høst

* BUS271 kan erstattes av IND220.

Studenter med bachelor i reiseliv får automatisk fritak fra REIS200.

Obligatorisk for studenter uten bakgrunn i økologi eller naturforvaltning:
NATF100Innføringskurs i naturforvaltning10 stp  Aug +høst +vår
Emnene REIS202 og NATF100 kan tas samtidig

Velg minst ett av følgende emner:
INN372 stp  
LAA360Strategisk landskapsplanlegging20 stp  Høstparallell
LAA361Strategisk landskapsplanlegging - modul I10 stp  Høstparallell
RØP330Prosjektanalyse og prosjektledelse i skog-, energi- og ressursforvaltning10 stp  Høstparallell
Enkelte av disse emnene har antallsbegrensning. Du er derfor ikke garantert å få plass på ditt førstevalg.

Anbefalte valgfrie emner:
AOS120Markedsføring5 stp  Vårparallell
AOS230Organisasjons- og ledelsespsykologi5 stp  Augustblokk
AOS237Foretaksstrategi10 stp  Vårparallell
APL240Miljø og planlegging, del 15 stp  Vårparallell
APL241Miljø og planlegging, del 25 stp  Vårparallell
APL250Planlegging på lokalt nivå10 stp  Vårparallell
APL330Planteori fordypning10 stp  Høstparallell
BUS305Strategiutvikling5 stp  Augustblokk
BUS311Miljøregnskap og miljøledelse5 stp  Vårparallell
ECN110Innføring i mikroøkonomi5 stp  Høstparallell
ECN260Landbrukspolitikk10 stp  Høstparallell
INN220Entreprenørskap i praksis15 stp  Høstp. + vårp.
JUS201Offentlig saksbehandling og forvaltningsrett5 stp  Høstparallell
JUS320Plan- og bygningsrett5 stp  Vårparallell
LAA210Fysiske omgivelser - bruk og opplevelser10 stp  Vårparallell
LAA250Landskapsforståelse og stedsutvikling20 stp  Høstparallell
LAD102GIS - praktisk introduksjon5 stp  Høstparallell
NATF240Økologi og forvaltning av ferskvannsfisk5 stp  Vårparallell
NATF260Tverrfaglig konsekvensanalyse10 stp  Janbl. + vårp.
NATF300Bevaringsbiologi5 stp  Augustblokk
NATF301Praktisk naturforvaltning5 stp  Høstparallell
NATF340Forvaltning av ferskvannsfisk10 stp  Høstparallell
NATF350Interaksjoner mellom mennesker og vilt5 stp  Vårparallell
SKOG302Flerbruk i skog10 stp  Høstparallell

Til sammen må minst 30 studiepoeng bestå av 300-emner. Husk at mange 300-emner har forutsatte forkunnskaper.

Programansvarlig 2017: Fredman, Peter
Studieveileder 2017: Arestøl, Espen

Tomt skjema


Studieprogrammer ved MINA
studieåret 2017/2018:

  Bachelorprogrammer
  - Fornybar energi
  - Miljø og naturressurser
  - Skogfag
  - Økologi og naturforvaltning
  Masterprogrammer
  - Fornybar energi
  - Miljø og naturressurser
  - Naturbasert reiseliv
  - Naturforvaltning
  - Radioøkologi
  - Skogfag
  - Økologi
  
Denne strukturen gjelder bare for studentkullet med start høsten 2017. Det er også mulig å se strukturen for andre studentkull:

· Studiestart 2024
(Forbehold om endringer)

· Studiestart 2023
(Forbehold om endringer)

· Studiestart 2022

· Studiestart 2021

· Studiestart 2020

· Studiestart 2019

· Studiestart 2018

· Studiestart 2017 *

· Studiestart 2016

· Studiestart 2015

· Studiestart 2014

· Studiestart 2013

· Studiestart 2012

· Studiestart 2011

· Studiestart 2010

· Studiestart 2009

· Studiestart 2008

· Studiestart 2007