Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA)

Masterprogram: Naturbasert reiseliv (M-REIS)
 
 
Obligatoriske emner for studenter med studiestart høsten 2022:
ÅrSemester5 stp10 stp15 stp20 stp25 stp30 stp
22024VårparallellMASTER-
OPPGAVEN
Januarblokk 
2023HøstparallellREIS
300
MINA
320
 
 
 
 
 
 
AugustblokkREIS210 - 5 stp
12023Juniblokk 
VårparallellMINA
311
REIS
320
IND *
220  
 
 
 
 
JanuarblokkNATF200 - 5 stp
2022HøstparallellREIS
202
REIS
200
JUS
220
IND *
220  
 
 
AugustblokkREIS202 - 5 stp
  
Masterprogram,
obligatoriske emner
* IND220 kan erstattes av INN271.

Studenter med bachelor i reiseliv får automatisk fritak fra REIS200.

Anbefalte valgbare emner på 300-nivå:
AOS325Moderne organisasjoner10 stp  Høstparallell
AOS335Endringer i virksomheten10 stp  Vårparallell
AOS337Ledelse i kunnskapsorganisasjoner10 stp  Høstparallell
BUS311Miljøledelse og bærekraftrapportering5 stp  Vårparallell
BUS313Strategisk virksomhetsstyring10 stp  Høstp. + vårp.
ECN306Økonomi og bærekraft5 stp  Høstparallell
ECN350Utvikling og globale utfordringer10 stp  Vårparallell
ECN372Klimaøkonomi10 stp  Høstparallell
EDS306Sustainability Science: Ecological, Social, and Economic Dimensions10 stp  Høstparallell
EDS330Politisk økologi10 stp  Vårparallell
EDS348Global miljøpolitikk10 stp  Vårparallell
EDS355Klimaendring og utvikling10 stp  Høstparallell
FHV300Livskvalitet og helsefremming10 stp  Vårp. + junibl.
FHV330Folkehelsevitenskap15 stp  Augbl. + høstp.
INN340Entreprenørskap i praksis15 stp  Høstp. + janbl.
INN360Bærekraftig forretningsmodellinnovasjon10 stp  Høstparallell
JUS320Plan- og bygningsrett I - planlegging og gjennomføringsvirkemidler5 stp  Vårparallell
LAA313Fysiske omgivelser - bruk og opplevelser10 stp  Vårparallell
LAA360Regional landskapsplanlegging og lokalsamfunnsutvikling20 stp  Høstparallell
LAA361Regional landskapsplanlegging og lokalsamfunnsutvikling - modul I10 stp  Høstparallell
LAA370Landskapsøkologi15 stp  Vårparallell
NATF300Bevaringsbiologi5 stp  Høstparallell
NATF301Praktisk naturforvaltning5 stp  Høstparallell
NATF330Viltforvaltnig10 stp  Høstparallell
NATF340Fiskeforvaltning10 stp  Høstparallell
NATF350Interaksjoner mellom mennesker og vilt5 stp  Vårparallell
SKOG302Flerbruk og flerbruksplanlegging i skog10 stp  Høstparallell

Til sammen må minst 30 studiepoeng bestå av 300-emner. Husk at mange 300-emner har forutsatte forkunnskaper.

Programansvarlig 2022: Stensland, Stian
Studieveileder 2022: Arestøl, Espen

Tomt skjema


Studieprogrammer ved MINA
studieåret 2022/2023:

  1-årig
  - GRUNN Grunnstudium
  Bachelorprogrammer
  - B-FORNY Fornybar energi
  - B-MILJØ Miljøvitenskap
  - B-SF Skogfag
  - B-ØN Økologi og naturforvaltning
  Masterprogrammer
  - M-FORNY Fornybar energi
  - M-MILJØ Miljøvitenskap
  - M-REIS Naturbasert reiseliv
  - M-NF Naturforvaltning
  - M-SF Skogfag
  - M-ECOL Økologi
  
Denne strukturen gjelder bare for studentkullet med start høsten 2022. Det er også mulig å se strukturen for andre studentkull:
· Studiestart: 2025
  (Forbehold om endringer)
· Studiestart: 2024
· Studiestart: 2023
★ Studiestart: 2022
· Studiestart: 2021
· Studiestart: 2020
· Studiestart: 2019
· Studiestart: 2018
· Studiestart: 2017
· Studiestart: 2016
· Studiestart: 2015
· Studiestart: 2014
· Studiestart: 2013
· Studiestart: 2012
· Studiestart: 2011
· Studiestart: 2010
· Studiestart: 2009
· Studiestart: 2008
· Studiestart: 2007