Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA)

Masterprogram: Naturbasert reiseliv
 
 
Obligatoriske emner for studenter med studiestart høsten 2022:
ÅrSemester5 stp10 stp15 stp20 stp25 stp30 stp
22024VårparallellMASTER-
OPPGAVEN
Januarblokk 
2023HøstparallellREIS
300
MINA
320
 
 
 
 
 
 
AugustblokkREIS210 - 5 stp
12023Juniblokk 
VårparallellMINA
311
REIS
320
IND *
220  
 
 
 
 
JanuarblokkNATF200 - 5 stp
2022HøstparallellREIS
202
REIS
200
JUS
220
IND *
220  
 
 
AugustblokkREIS202 - 5 stp
  
* IND220 kan erstattes av INN271.

Studenter med bachelor i reiseliv får automatisk fritak fra REIS200.

Anbefalte valgbare emner på 300-nivå:
AOS325Moderne organisasjoner10 stp  Høstparallell
AOS335Endringer i virksomheten10 stp  Vårparallell
AOS337Ledelse i kunnskapsorganisasjoner10 stp  Høstparallell
BUS311Miljøledelse og bærekraftrapportering5 stp  Vårparallell
BUS313Strategisk virksomhetsstyring10 stp  Høstp. + vårp.
ECN306Økonomi og bærekraft5 stp  Høstparallell
ECN350Utvikling og globale utfordringer10 stp  Vårparallell
ECN372Klimaøkonomi10 stp  Høstparallell
EDS306Sustainability Science: Ecological, Social, and Economic Dimensions10 stp  Høstparallell
EDS330Politisk økologi10 stp  Vårparallell
EDS348Global miljøpolitikk10 stp  Vårparallell
EDS355Klimaendring og utvikling10 stp  Høstparallell
FHV300Livskvalitet og helsefremming10 stp  Vårp. + junibl.
FHV330Folkehelsevitenskap15 stp  Augbl. + høstp.
INN340Entreprenørskap i praksis15 stp  Høstp. + janbl.
INN360Bærekraftig forretningsmodellinnovasjon10 stp  Høstparallell
JUS320Plan- og bygningsrett I - planlegging og gjennomføringsvirkemidler5 stp  Vårparallell
LAA313Fysiske omgivelser - bruk og opplevelser10 stp  Vårparallell
LAA360Regional landskapsplanlegging og lokalsamfunnsutvikling20 stp  Høstparallell
LAA361Regional landskapsplanlegging og lokalsamfunnsutvikling - modul I10 stp  Høstparallell
LAA370Landskapsøkologi15 stp  Vårparallell
NATF300Bevaringsbiologi5 stp  Høstparallell
NATF301Praktisk naturforvaltning5 stp  Høstparallell
NATF330Viltforvaltnig10 stp  Høstparallell
NATF340Fiskeforvaltning10 stp  Høstparallell
NATF350Interaksjoner mellom mennesker og vilt5 stp  Vårparallell
SKOG302Flerbruk og flerbruksplanlegging i skog10 stp  Høstparallell

Til sammen må minst 30 studiepoeng bestå av 300-emner. Husk at mange 300-emner har forutsatte forkunnskaper.

Programansvarlig 2022: Stensland, Stian
Studieveileder 2022: Arestøl, Espen

Tomt skjema


Studieprogrammer ved MINA
studieåret 2022/2023:

  Bachelorprogrammer
  - Fornybar energi
  - Miljøvitenskap
  - Skogfag
  - Økologi og naturforvaltning
  Masterprogrammer
  - Fornybar energi
  - Miljøvitenskap
  - Naturbasert reiseliv
  - Naturforvaltning
  - Skogfag
  - Økologi
  
Denne strukturen gjelder bare for studentkullet med start høsten 2022. Det er også mulig å se strukturen for andre studentkull:

· Studiestart 2024
(Forbehold om endringer)

· Studiestart 2023

★ Studiestart 2022

· Studiestart 2021

· Studiestart 2020

· Studiestart 2019

· Studiestart 2018

· Studiestart 2017

· Studiestart 2016

· Studiestart 2015

· Studiestart 2014

· Studiestart 2013

· Studiestart 2012

· Studiestart 2011

· Studiestart 2010

· Studiestart 2009

· Studiestart 2008

· Studiestart 2007