Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA)

Masterprogram: Naturbasert reiseliv
 
 
Obligatoriske emner for studenter med studiestart høsten 2021:
ÅrSemester5 stp10 stp15 stp20 stp25 stp30 stp
22023VårparallellMASTER-
OPPGAVEN
Januarblokk 
2022HøstparallellREIS
300
 
 
 
 
 
 
 
 
AugustblokkREIS210 - 5 stp
12022Juniblokk 
VårparallellREIS
310
IND
220
 
 
 
 
 
 
 
 
JanuarblokkNATF200 - 5 stp
2021HøstparallellREIS
202
REIS
200
INN
200
JUS
220
IND *
220  
 
 
AugustblokkREIS202 - 5 stp
  
Masterprogram,
obligatoriske emner
Eksempelplaner,
anbefalte emner:

(Ikke sikret mot undervisnings-
og eksamenskollisjoner)

· Entreprenørskap

· Destinasjonsutvikling og –planlegging

· Naturforvaltning

· Utenlandsopphold - Alaska - vår

· Utenlandsopphold - Alaska - høst

· Utenlandsopphold - New Zealand - vår

· Utenlandsopphold - New Zealand - høst

· Utenlandsopphold - Island - høst

* IND220 kan erstattes av INN271.

Studenter med bachelor i reiseliv får automatisk fritak fra REIS200.

Studenter uten bakgrunn i økologi eller naturforvaltning:
Velg minimum 10 studiepoeng med naturvitenskapelig innrettede emner blant følgende emnekategorier: BOT, ECOL, NATF, SKOG eller ZOOL.

Velg minst 10 sp blant følgende emner:
AOS325Moderne organisasjoner10 stp  Høstparallell
AOS335Endringer i virksomheten10 stp  Vårparallell
AOS337Ledelse i kunnskapsorganisasjoner10 stp  Høstparallell
BUS311Miljøledelse og bærekraftrapportering5 stp  Vårparallell
EDS306Sustainability Science: Ecological, Social, and Economic Dimensions10 stp  Høstparallell
INN360Bærekraftig forretningsmodellinnovasjon10 stp  Høstparallell
JUS320Plan- og bygningsrett I - planlegging og gjennomføringsvirkemidler5 stp  Vårparallell
LAA313Fysiske omgivelser - bruk og opplevelser10 stp  Vårparallell
LAA360Regional landskapsplanlegging og lokalsamfunnsutvikling20 stp  Høstparallell
LAA361Regional landskapsplanlegging og lokalsamfunnsutvikling - modul I10 stp  Høstparallell
NATF300Bevaringsbiologi5 stp  Høstparallell
NATF301Praktisk naturforvaltning5 stp  Høstparallell
NATF350Interaksjoner mellom mennesker og vilt5 stp  Vårparallell
RØP330Investerings- og prosjektanalyse i skog-, energi- og ressursforvaltning10 stp  Høstparallell
Mange av disse emnene har antallsbegrensning. Du er derfor ikke garantert å få plass på ditt førstevalg.

Anbefalte valgfrie emner:
AOS120Markedsføring5 stp  Vårparallell
AOS230Organisasjons- og ledelsespsykologi5 stp  Augustblokk
AOS237Foretaksstrategi10 stp  Høstparallell
APL240Miljø og planlegging, del 15 stp  Vårparallell
APL241Miljø og planlegging, del 25 stp  Vårparallell
BUS210Økonomi- og virksomhetsstyring10 stp  Vårparallell
ECN110Mikroøkonomi I - hvordan tenke som en økonom5 stp  Høstparallell
ECN260Landbrukspolitikk I5 stp  Januarblokk
IND200Praktisk prosjektstyring10 stp  Høstparallell
IND300Eksperter i team5 stp  Januarblokk
JUS201Offentlig saksbehandling og forvaltningsrett5 stp  Høstparallell
LAA250Landskapsforståelse15 stp  Vårparallell
LAD102GIS - praktisk introduksjon5 stp  Høstparallell
NATF240Fiskeøkologi forvaltning10 stp  Vårparallell
NATF260Tverrfaglig konsekvensanalyse10 stp  Janbl. + vårp.
NATF340Fiskeforvaltning10 stp  Høstparallell
REIS220Arbeidslivspraksis for masterstudenter i naturbasert reiseliv5 stp  Augbl. + høstp.
SKOG302Flerbruk og flerbruksplanlegging i skog10 stp  Høstparallell

Til sammen må minst 30 studiepoeng bestå av 300-emner. Husk at mange 300-emner har forutsatte forkunnskaper.

Programansvarlig 2021: Stensland, Stian
Studieveileder 2021: Arestøl, Espen

Tomt skjema


Studieprogrammer ved MINA
studieåret 2021/2022:

  Bachelorprogrammer
  - Fornybar energi
  - Miljø og naturressurser
  - Skogfag
  - Økologi og naturforvaltning
  Masterprogrammer
  - Fornybar energi
  - Miljø og naturressurser
  - Naturbasert reiseliv
  - Naturforvaltning
  - Skogfag
  - Økologi
  
Denne strukturen gjelder bare for studentkullet med start høsten 2021. Det er også mulig å se strukturen for andre studentkull:

· Studiestart 2024
(Forbehold om endringer)

· Studiestart 2023

· Studiestart 2022

★ Studiestart 2021

· Studiestart 2020

· Studiestart 2019

· Studiestart 2018

· Studiestart 2017

· Studiestart 2016

· Studiestart 2015

· Studiestart 2014

· Studiestart 2013

· Studiestart 2012

· Studiestart 2011

· Studiestart 2010

· Studiestart 2009

· Studiestart 2008

· Studiestart 2007