Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA)

Masterprogram: Utmarksbasert næringsutvikling (M-REIS)
 
 
Obligatoriske emner for studenter med studiestart høsten 2007:
ÅrSemester5 stp10 stp15 stp20 stp25 stp30 stp
22009VårparallellMASTER-
OPPGAVEN
Januarblokk 
2008HøstparallellBUS
370
 
 
 
 
 
 
 
 
Augustblokk 
12008Juniblokk 
VårparallellBUS
210
 
 
 
 
 
 
 
 
Januarblokk 
2007HøstparallellREIS
200
 
 
 
 
 
 
 
 
AugustblokkREIS202 - 5 stp
  
Masterprogram,
obligatoriske emner
Studieretning,
obligatoriske emner:

· Arealbruk

· Utmark og naturturisme

· Fornybar energi


Anbefalte valgfrie emner:
AOS310Miljøpolitikk og forvaltning10 stp  Vårp. + junibl.
APL221Konsekvensutredninger i arealplanlegging5 stp  Høstparallell
ECN260Landbrukspolitikk5 stp  Høstparallell
ECN262Regionaløkonomi og regionalpolitikk5 stp  Januarblokk
ECN360Landbrukspolitikk og ressursforvaltning15 stp  Høstparallell
FYS371Energiteknologi10 stp  Høstparallell
JUS320Regulerings- og miljørett II10 stp  Høstp. + vårp.
JUS311Tingsrett II15 stp  Vårp. + høstp.
NATF230Viltbiologi og forvaltning15 stp  Høstparallell
NATF240Økologi og forvaltning av ferskvannsfisk5 stp  Vårparallell
NATF300Bevaringsbiologi5 stp  Augustblokk
NATF330Viltforvaltnig10 stp  Høstparallell
NATF340Forvaltning av ferskvannsfisk10 stp  Høstparallell
SKOG302Flerbruk i skog10 stp  Høstparallell
SKS300Skogøkologi10 stp  Vårparallell
EDS/APL/ECOL/INN/BUS/ECN/AOS-emner, flere som er aktuelle.
Emner fra de andre studieretningene innen masterprogrammet er også høyst aktuelle.

Til sammen må minst 30 studiepoeng bestå av 300-emner. Husk at mange 300-emner har forutsatte forkunnskaper.

Programansvarlig 2007: Hofstad, Ole

Tomt skjema


Studieprogrammer ved MINA
studieåret 2007/2008:

  Bachelorprogrammer
  - B-SF Skogfag
  - B-ØN Økologi og naturforvaltning
  Masterprogrammer
  - M-REIS Utmarksbasert næringsutvikling
  - M-NF Naturforvaltning
  - M-SF Skogfag
  - M-ECOL Økologi
  
Denne strukturen gjelder bare for studentkullet med start høsten 2007. Det er også mulig å se strukturen for andre studentkull:
· Studiestart: 2024
  (Forbehold om endringer)
· Studiestart: 2023
· Studiestart: 2022
· Studiestart: 2021
· Studiestart: 2020
· Studiestart: 2019
· Studiestart: 2018
· Studiestart: 2017
· Studiestart: 2016
· Studiestart: 2015
· Studiestart: 2014
· Studiestart: 2013
· Studiestart: 2012
· Studiestart: 2011
· Studiestart: 2010
· Studiestart: 2009
· Studiestart: 2008
★ Studiestart: 2007