Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA)
Faculty of Environmental Sciences and Natural Resource Management (MINA)

Bachelorprogram: Fornybar energi
 
Obligatoriske emner for studenter med studiestart høsten 2022:
ÅrSemester5 stp10 stp15 stp20 stp25 stp30 stp
32025JuniblokkFORNY260 - 5 stp
VårparallellFORNY
220
FORNY
230
MINA
250
 
 
 
 
JanuarblokkMINA250 - 5 stp
2024Høstparallell 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Augustblokk 
22024Juniblokk 
VårparallellSTAT
100
FORNY
210
FORNY
240
 
 
 
 
Januarblokk 
2023HøstparallellFORNY
200
PHI
100
BUS
133
 
 
AugustblokkECN180 - 5 stp
12023Juniblokk 
VårparallellECOL
100
FORNY
150
FYS *
100  
 
 
 
 
Januarblokk 
2022HøstparallellFORNY
100
JUS
100
MATH / MATH
100   111
LAD
102
 
 
AugustblokkFORNY100 - 5 stp
  
Obligatoriske emner
Eksempelplaner:
(Ikke sikret mot undervisnings- og eksamenskollisjoner)

· Miljøanalyser

· Energisystemanalyse

* Studenter med gjennomsnittskarakteren 4 eller bedre i FYSIKK 2 fra videregående skole får fritak fra FYS100.

Velg minst 10 studiepoeng blant:
ECN101Samfunnsøkonomi for miljø og utvikling10 stp  Vårparallell
ECN110Mikroøkonomi I - hvordan tenke som en økonom5 stp  Høstparallell
ECN170Miljø- og ressursøkonomi5 stp  Vårparallell

Anbefalte valgfrie emner:
BOT100Plantediversitet5 stp  Vårp. + junibl.
BOT130Grunnleggende plantefysiologi5 stp  Høstparallell
BOT210Moser og laver - floristikk og økologi5 stp  Høstparallell
BOT230Planteøkologi og diversitet10 stp  Augbl. + høstp.
BOT270Kartlegging av natur10 stp  Junibl. + høstp.
BUS210Økonomi- og virksomhetsstyring10 stp  Vårparallell
BUS220Finansiering og investering10 stp  Høstparallell
BUS240Vareproduksjon og logistikk10 stp  Høstparallell
ECN204Introduksjon til atferdsøkonomi5 stp  Vårparallell
ECN210Mikroøkonomi - Konsument, produsent, marked og velferd10 stp  Vårparallell
ECN211Mikroøkonomi - Institusjoner, spill og markedsvikt10 stp  Høstparallell
ECN271Samfunnsøkonomisk prosjektanalyse og verdsetting av miljøgoder10 stp  Vårparallell
ECN275Naturressurs- og miljøøkonomi - teori10 stp  Vårparallell
ECN280Energiøkonomi10 stp  Vårparallell
ECOL200Generell økologi10 stp  Vårparallell
EDS260Globale miljøforandringer5 stp  Høstparallell
FYS160Lokal- og mikrometeorologi5 stp  Augustblokk
FYS161Meteorologi og klima5 stp  Augustblokk
GMGI102Geografiske informasjonssystemer, grunnlag5 stp  Høstparallell
GEO100Geologi10 stp  Høstparallell
GEO220Hydrogeologi10 stp  Vårparallell
GEO221Hydrogeologi - feltkurs5 stp  Juniblokk
IND200Praktisk prosjektstyring10 stp  Høstparallell
INF100Prinsipper i informasjonsbehandling5 stp  Høstparallell
INF120Programmering og databehandling10 stp  Vårparallell
INF230Datahåndtering og analyse10 stp  Vårparallell
JUS102Forretningsjus I5 stp  Vårparallell
JUS103Forretningsjus II5 stp  Januarblokk
JUS201Offentlig saksbehandling og forvaltningsrett5 stp  Høstparallell
JUS220Miljøforvaltningsrett5 stp  Høstparallell
KJM100Generell kjemi10 stp  Vårparallell
LAD103Kartografi og geodatakilder i planlegging5 stp  Høstparallell
LNG240 stp  
MATH131Lineær algebra5 stp  Høstparallell
MATH280Anvendt lineær algebra10 stp  Vårparallell
MILJØ200Forurensning og miljø10 stp  Høstparallell
NATF200Vern og forvaltning av norsk natur5 stp  Januarblokk
SKOG100Skogforvaltning10 stp  Augbl. + høstp.
SKOG205Inventering og ressurskartlegging5 stp  Vårparallell
SKOG220Skogbehandling10 stp  Augbl. + høstp.
SKOG230Ressursøkonomi og planlegging i skogbruket10 stp  Vårparallell
STAT200Regresjon5 stp  Januarblokk
THT291Avfallsteknologi5 stp  Vårparallell
VANN200Hydrologi10 stp  Vårparallell
VANN210Ferskvannsøkologi10 stp  Høstparallell
VANN211Limnologiske metoder5 stp  Juniblokk
VANN220Vannressurser og vannforsyning5 stp  Vårparallell
ZOOL100Generell zoologi5 stp  Høstp. + junibl.
ZOOL210Virveldyr10 stp  Vårp. + junibl.
ZOOL220Insekter og edderkoppdyr5 stp  Vårp. + junibl.

Programansvarlig 2022: Martinsen, Thomas
Studieveileder 2022: Mjelde, Marianne

Tomt skjema


Studieprogrammer ved MINA
studieåret 2022/2023:

  Bachelorprogrammer
  - Fornybar energi
  - Miljøvitenskap
  - Skogfag
  - Økologi og naturforvaltning
  Masterprogrammer
  - Fornybar energi
  - Miljøvitenskap
  - Naturbasert reiseliv
  - Naturforvaltning
  - Skogfag
  - Økologi
  
Denne strukturen gjelder bare for studentkullet med start høsten 2022. Det er også mulig å se strukturen for andre studentkull:

· Studiestart 2024
(Forbehold om endringer)

· Studiestart 2023
(Forbehold om endringer)

· Studiestart 2022 *

· Studiestart 2021

· Studiestart 2020

· Studiestart 2019

· Studiestart 2018

· Studiestart 2017

· Studiestart 2016

· Studiestart 2015

· Studiestart 2014

· Studiestart 2013

· Studiestart 2012

· Studiestart 2011

· Studiestart 2010

· Studiestart 2009

· Studiestart 2008