Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA)
Faculty of Environmental Sciences and Natural Resource Management (MINA)

Bachelorprogram: Fornybar energi
 
Obligatoriske emner for studenter med studiestart høsten 2014:
ÅrSemester5 stp10 stp15 stp20 stp25 stp30 stp
32017Juniblokk 
VårparallellFORN
220
FORN
230
 
 
 
 
 
 
Januarblokk 
2016HøstparallellJUS
220
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Augustblokk 
22016Juniblokk 
VårparallellECN
170
STAT
100
 
 
 
 
 
 
JanuarblokkNATF200 - 5 stp
2015HøstparallellFORN
200
ECN
110
SKOG
102
LAD
102
 
 
Augustblokk 
12015Juniblokk 
VårparallellBUS
100
ECOL
100
FYS *
100  
KJM
100
Januarblokk 
2014HøstparallellFORN
100
PHI
100
JUS
100
MATH
100
AugustblokkFORN100 - 5 stp
  
Obligatoriske emner
Eksempelplaner:

· Ett semester i utlandet

· Energiøkonomi

· Areal og naturmiljø

· Bioproduksjon og klima

* Studenter med fordypning i fysikk fra videregående med snittkarakteren 4 eller bedre kan få fritak fra FYS100.

Velg i tillegg minst 10 studiepoeng blant:
NATF260Tverrfaglig konsekvensanalyse10 stp  Janbl. + vårp.
APL240Miljø og planlegging, del 15 stp  Vårparallell
APL241Miljø og planlegging, del 25 stp  Vårparallell

Programansvarlig 2014: Torjus Bolkesjø
Studieveileder 2014: Brage Monsen

Tomt skjema
  
Denne strukturen gjelder bare for studentkullet med start høsten 2014. Det er også mulig å se strukturen for andre studentkull:

· Studiestart 2021
(Forbehold om endringer)

· Studiestart 2020

· Studiestart 2019

· Studiestart 2018

· Studiestart 2017

· Studiestart 2016

· Studiestart 2015

· Studiestart 2014

· Studiestart 2013

· Studiestart 2012

· Studiestart 2011

· Studiestart 2010

· Studiestart 2009

· Studiestart 2008