Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA)
Faculty of Environmental Sciences and Natural Resource Management (MINA)

Bachelorprogram: Fornybar energi
 
Obligatoriske emner for studenter med studiestart høsten 2015:
ÅrSemester5 stp10 stp15 stp20 stp25 stp30 stp
32018Juniblokk 
VårparallellFORN
220
FORN
230
 
 
 
 
 
 
Januarblokk 
2017HøstparallellJUS
220
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Augustblokk 
22017Juniblokk 
VårparallellECN
170
STAT
100
 
 
 
 
 
 
JanuarblokkNATF200 - 5 stp
2016HøstparallellFORN
200
ECN
110
SKOG
102
LAD
102
 
 
Augustblokk 
12016Juniblokk 
VårparallellBUS
100
ECOL
100
FYS *
100  
KJM **
100  
Januarblokk 
2015HøstparallellFORN
100
PHI
100
JUS
100
MATH / MATH
100   111
AugustblokkFORN100 - 5 stp
  
Obligatoriske emner
Eksempelplaner:

· Ett semester i utlandet

· Energiøkonomi

· Areal og naturmiljø

· Bioproduksjon

· Teknisk retning

· Energiøkonomi og matematikk

* Studenter med gjennomsnittskarakteren 4 eller bedre i FYSIKK 2 fra videregående skole får fritak fra FYS100.
** Studenter med gjennomsnittskarakteren 4 eller bedre i KJEMI 2 fra videregående skole får fritak fra KJEM100.

Velg i tillegg minst 10 studiepoeng blant:
NATF260Tverrfaglig konsekvensanalyse10 stp  Janbl. + vårp.
APL240Miljø og planlegging, del 15 stp  Vårparallell
APL241Miljø og planlegging, del 25 stp  Vårparallell

Anbefalte valgfrie emner:
BOT100Plantediversitet5 stp  Vårp. + junibl.
BOT130Grunnleggende plantefysiologi5 stp  Høstparallell
BOT210Moser og laver - floristikk og økologi5 stp  Høstparallell
BOT230Planteøkologi og diversitet10 stp  Augbl. + høstp.
BOT270Kartlegging av natur10 stp  Junibl. + høstp.
BUS204Introduksjon til atferdsøkonomi5 stp  Vårparallell
BUS210Driftsregnskap og budsjettering10 stp  Vårparallell
BUS220Finansiering og investering10 stp  Høstparallell
BUS240Vareproduksjon og logistikk10 stp  Høstparallell
ECN202Innføring i økonometri5 stp  Høstparallell
ECN210Mikroøkonomi - Konsument, produsent, marked og velferd10 stp  Vårparallell
ECN211Mikroøkonomi - Institusjoner, spill og markedsvikt10 stp  Høstparallell
ECN270Ressurs- og miljøøkonomi5 stp  Høstparallell
ECN271Samfunnsøkonomisk prosjektanalyse og verdsetting av miljøgoder10 stp  Vårparallell
ECN275Naturressurs- og miljøøkonomi - teori10 stp  Vårparallell
ECN280Energiøkonomi10 stp  Vårparallell
ECOL200Generell økologi10 stp  Vårparallell
EDS260Globale miljøforandringer5 stp  Høstparallell
FYS160Lokal- og mikrometeorologi5 stp  Augustblokk
FYS161Meteorologi og klima5 stp  Augustblokk
GMGI102Geografiske informasjonssystemer, grunnlag5 stp  Høstparallell
GEO100Geologi10 stp  Høstparallell
GEO220Hydrogeologi10 stp  Vårparallell
GEO221Hydrogeologi - feltkurs5 stp  Juniblokk
IND200Praktisk prosjektstyring10 stp  Høstparallell
INF100Prinsipper i informasjonsbehandling5 stp  Høstparallell
INF120Programmering og databehandling10 stp  Vårparallell
INF130Datahåndtering og analyse10 stp  Vårparallell
JUS102Forretningsjus I5 stp  Vårparallell
JUS103Forretningsjus II5 stp  Januarblokk
JUS201Offentlig saksbehandling og forvaltningsrett5 stp  Høstparallell
KJM100Generell kjemi10 stp  Vårparallell
LAD103Kartografi og geodatakilder i planlegging5 stp  Høstparallell
LNG240Academic Writing10 stp  Høstp. el vårp.
MATH131Lineær algebra5 stp  Høstparallell
MATH280Anvendt lineær algebra10 stp  Vårparallell
MINA200Forurensning - miljø10 stp  Høstparallell
SKOG100Skogforvaltning10 stp  Augbl. + høstp.
SKOG205Inventering og ressurskartlegging5 stp  Høstparallell
SKOG220Skogbehandling10 stp  Augbl. + høstp.
SKOG230Ressursøkonomi og planlegging i skogbruket10 stp  Vårparallell
STAT200Regresjon5 stp  Januarblokk
THT291Avfallsteknologi10 stp  Vårparallell
VANN200Hydrologi10 stp  Vårparallell
VANN210Limnologi / ferskvannsøkologi10 stp  Høstparallell
VANN211Limnologiske metoder5 stp  Juniblokk
VANN220Vannressurser og vannforsyning5 stp  Vårparallell
ZOOL100Generell zoologi5 stp  Høstp. + junibl.
ZOOL210Virveldyr10 stp  Vårp. + junibl.
ZOOL220Insekter og edderkoppdyr5 stp  Vårp. + junibl.

Programansvarlig 2015: Torjus Bolkesjø
Studieveileder 2015: Brage Monsen

Tomt skjema
  
Denne strukturen gjelder bare for studentkullet med start høsten 2015. Det er også mulig å se strukturen for andre studentkull:

· Studiestart 2021
(Forbehold om endringer)

· Studiestart 2020

· Studiestart 2019

· Studiestart 2018

· Studiestart 2017

· Studiestart 2016

· Studiestart 2015

· Studiestart 2014

· Studiestart 2013

· Studiestart 2012

· Studiestart 2011

· Studiestart 2010

· Studiestart 2009

· Studiestart 2008