Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA)

Masterprogram: Fornybar energi (M-FORNY)
 
Obligatoriske emner for studenter med studiestart høsten 2015:
ÅrSemester5 stp10 stp15 stp20 stp25 stp30 stp
22017VårparallellMASTER-
OPPGAVEN
Januarblokk 
2016HøstparallellFORN
330
FORN
240
 
 
 
 
 
 
 
 
AugustblokkFORN330 - 5 stp
12016Juniblokk 
VårparallellBUS
230
FORN
310
 
 
 
 
Januarblokk 
2015HøstparallellFORN
300
RØP
330
 
 
 
 
 
 
AugustblokkFORN300 - 5 stp
  
Masterprogram,
obligatoriske emner
Obligatoriske emner for
studenter med bakgrunn i:

· Økonomi

· Teknologi

· Miljø/naturressurser

 
Eksempelplaner,
anbefalte emner:

(Ikke sikret mot undervisnings-
og eksamenskollisjoner)

· Forvaltning og utnyttelse av avfallsressurser


Alle må velge ett av følgende metodeemner:
ECN202Innføring i økonometri5 stp  Høstparallell
STAT200Regresjon5 stp  Januarblokk

Anbefalte valgfrie emner:
BUS311Miljøregnskap og miljøledelse5 stp  Vårparallell
BUS370Næringsutvikling og entreprenørskap10 stp  Høstparallell
ECN271Samfunnsøkonomisk prosjektanalyse og verdsetting av miljøgoder10 stp  Vårparallell
ECN280Energiøkonomi10 stp  Vårparallell
ECN372Klimaøkonomi10 stp  Høstparallell
ECN380Energimarkeder og regulering10 stp  Høstparallell
ECOL310Økologiske effekter av globale miljøendringer10 stp  Høstparallell
ECOL350Restaureringsøkologi5 stp  Høstparallell
ECOL380Økologi og forvaltning av elver og innsjøer10 stp  Vårparallell
EIE306Konfliktbehandling, prosjekt- og prosesstyring10 stp  Høstparallell
EIE320Ekspropriasjon og grunnerverv10 stp  Høstp. + janbl.
JUS320Plan- og bygningsrett5 stp  Vårparallell
LAA370Landskapsøkologi10 stp  Vårparallell
NATF260Tverrfaglig konsekvensanalyse10 stp  Janbl. + vårp.
NATF301Praktisk naturforvaltning5 stp  Høstparallell
NATF340Forvaltning av ferskvannsfisk10 stp  Høstparallell
SKS300Skogøkologi10 stp  Vårparallell
SKS303Skogskjøtsel15 stp  Høstparallell
THT291Avfallsteknologi10 stp  Vårparallell
VANN210Limnologi / ferskvannsøkologi10 stp  Høstparallell

Som en del av Master i Fornybar energi er det tillatt med 10 studiepoeng på 100 nivå etter avtale med studieveileder.

Programansvarlig 2015: Bolkesjø, Torjus
Studieveileder 2015: Monsen, Brage

Tomt skjema


Studieprogrammer ved MINA
studieåret 2015/2016:

  Bachelorprogrammer
  - B-FORNY Fornybar energi
  - B-MINA Miljø og naturressurser
  - B-SF Skogfag
  - B-ØN Økologi og naturforvaltning
  Masterprogrammer
  - M-FORNY Fornybar energi
  - M-MINA Miljø og naturressurser
  - M-REIS Naturbasert reiseliv
  - M-NF Naturforvaltning
  - M-RAD Radioøkologi
  - M-SF Skogfag
  - M-ECOL Økologi
  
Denne strukturen gjelder bare for studentkullet med start høsten 2015. Det er også mulig å se strukturen for andre studentkull:
· Studiestart: 2024
  (Forbehold om endringer)
· Studiestart: 2023
· Studiestart: 2022
· Studiestart: 2021
· Studiestart: 2020
· Studiestart: 2019
· Studiestart: 2018
· Studiestart: 2017
· Studiestart: 2016
★ Studiestart: 2015
· Studiestart: 2014
· Studiestart: 2013
· Studiestart: 2012
· Studiestart: 2011
· Studiestart: 2010