Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA)

Masterprogram: Fornybar energi (M-FORNY)
 
Obligatoriske emner for studenter med studiestart høsten 2022:
ÅrSemester5 stp10 stp15 stp20 stp25 stp30 stp
22024VårparallellMASTER-
OPPGAVEN
Januarblokk 
2023HøstparallellFORNY
360
 
 
 
 
 
 
 
 
Augustblokk 
12023Juniblokk 
VårparallellBUS
230
FORNY
310
 
 
 
 
 
 
Januarblokk 
2022HøstparallellFORNY
300
MINA
320
MINA
330
 
 
 
 
AugustblokkFORNY300 - 5 stp
  
Masterprogram,
obligatoriske emner
Obligatoriske emner for studenter med annen
bakgrunn enn bachelor i fornybar energi
 
Eksempelplaner,
anbefalte emner:

(Ikke sikret mot undervisnings-
og eksamenskollisjoner)

· Miljøanalyser

· Energisystemanalyse


Alle må velge ett av følgende metodeemner:
AOS341Kvantitative metoder5 stp  Høstparallell
STAT200Regresjon5 stp  Januarblokk

Anbefalte valgfrie emner:
BUS311Miljøledelse og bærekraftrapportering5 stp  Vårparallell
ECN271Samfunnsøkonomisk prosjektanalyse og verdsetting av miljøgoder10 stp  Vårparallell
ECN280Energiøkonomi10 stp  Vårparallell
ECN372Klimaøkonomi10 stp  Høstparallell
ECN380Energimarkeder og regulering10 stp  Høstparallell
ECOL310Økologiske effekter av globale miljøendringer5 stp  Høstparallell
ECOL350Restaureringsøkologi5 stp  Vårparallell
ECOL380Økologi og forvaltning av elver og innsjøer10 stp  Vårparallell
ECN204Introduksjon til atferdsøkonomi5 stp  Vårparallell
ECN275Naturressurs- og miljøøkonomi - teori10 stp  Vårparallell
EDS349Energi og samfunn5 stp  Januarblokk
EIE306Konfliktbehandling, prosjekt- og prosesstyring10 stp  Høstparallell
EIE320Ekspropriasjon og grunnerverv10 stp  Høstp. + janbl.
FORNY305Solenergi - ressursgrunnlag, lønnsomhet og valg av løsninger10 stp  Vårparallell
FORNY320Ressurser i kretsløp - bærekraftig forvaltning av avfallsressurser5 stp  Høstparallell
JUS320Plan- og bygningsrett I - planlegging og gjennomføringsvirkemidler5 stp  Vårparallell
LAA370Landskapsøkologi15 stp  Vårparallell
MINA250Tverrfaglig konsekvensanalyse10 stp  Janbl. + vårp.
NATF301Praktisk naturforvaltning5 stp  Høstparallell
NATF340Fiskeforvaltning10 stp  Høstparallell
SKOG303Skogskjøtsel og skogproduksjon10 stp  Høstparallell
SKOG304Skogøkologi10 stp  Vårparallell
THT291Avfallsteknologi5 stp  Vårparallell
THT320Miljøanalyser5 stp  Høstparallell
VANN210Ferskvannsøkologi10 stp  Høstparallell

Programansvarlig 2022: Martinsen, Thomas
Studieveileder 2022: Mjelde, Marianne

Tomt skjema


Studieprogrammer ved MINA
studieåret 2022/2023:

  1-årig
  - GRUNN Grunnstudium
  Bachelorprogrammer
  - B-FORNY Fornybar energi
  - B-MILJØ Miljøvitenskap
  - B-SF Skogfag
  - B-ØN Økologi og naturforvaltning
  Masterprogrammer
  - M-FORNY Fornybar energi
  - M-MILJØ Miljøvitenskap
  - M-REIS Naturbasert reiseliv
  - M-NF Naturforvaltning
  - M-SF Skogfag
  - M-ECOL Økologi
  
Denne strukturen gjelder bare for studentkullet med start høsten 2022. Det er også mulig å se strukturen for andre studentkull:
· Studiestart: 2024
  (Forbehold om endringer)
· Studiestart: 2023
★ Studiestart: 2022
· Studiestart: 2021
· Studiestart: 2020
· Studiestart: 2019
· Studiestart: 2018
· Studiestart: 2017
· Studiestart: 2016
· Studiestart: 2015
· Studiestart: 2014
· Studiestart: 2013
· Studiestart: 2012
· Studiestart: 2011
· Studiestart: 2010