Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA)
Faculty of Environmental Sciences and Natural Resource Management (MINA)

Masterprogram: Fornybar energi
Eksempelplan: Energisystemanalyse
Obligatoriske emner for studenter med studiestart høsten 2022:
ÅrSemester5 stp10 stp15 stp20 stp25 stp30 stp
22024VårparallellMASTER-
OPPGAVEN
Januarblokk 
2023HøstparallellFORNY
360
ECN
380
 
 
 
 
Augustblokk 
12023Juniblokk 
VårparallellBUS
230
FORNY
310
FORNY
305
 
 
JanuarblokkSTAT200 - 5 stp
2022HøstparallellFORNY
300
MINA *
320  
MINA
330
 
 
 
 
AugustblokkFORNY300 - 5 stp
  
Obligatoriske emner
Obl. for studenter med annen bakgrunn enn bachelor i fornybar energi
Eksempelplaner:
(Ikke sikret mot undervisnings- og eksamenskollisjoner)

· Miljøanalyser

· Energisystemanalyse

* MINA321 kan tas i januarblokka (engelsk versjon).

Alle må velge ett av følgende metodeemner:
AOS341Kvantitative metoder5 stp  Høstparallell
STAT200Regresjon5 stp  Januarblokk

Anbefalte valgfrie emner:
STAT210Forsøksplanlegging og variansanalyse5 stp  Augustblokk
STAT340Anvendte metoder i statistikk10 stp  Vårparallell
STIN300Statistisk programmering i R5 stp  Januarblokk

Programansvarlig 2022: Martinsen, Thomas
Studieveileder 2022: Mjelde, Marianne

Tomt skjema


Studieprogrammer ved MINA
studieåret 2022/2023:

  Bachelorprogrammer
  - Fornybar energi
  - Miljøvitenskap
  - Skogfag
  - Økologi og naturforvaltning
  Masterprogrammer
  - Fornybar energi
  - Miljøvitenskap
  - Naturbasert reiseliv
  - Naturforvaltning
  - Skogfag
  - Økologi
  
Denne strukturen gjelder bare for studentkullet med start høsten 2022. Det er også mulig å se strukturen for andre studentkull:

· Studiestart 2024
(Forbehold om endringer)

· Studiestart 2023
(Forbehold om endringer)

· Studiestart 2022 *

· Studiestart 2021

· Studiestart 2020

· Studiestart 2019

· Studiestart 2018

· Studiestart 2017

· Studiestart 2016

· Studiestart 2015

· Studiestart 2014

· Studiestart 2013

· Studiestart 2012

· Studiestart 2011

· Studiestart 2010