Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA)
Faculty of Environmental Sciences and Natural Resource Management (MINA)

Bachelorprogram: Fornybar energi
 
Obligatoriske emner for studenter med studiestart høsten 2009:
ÅrSemester5 stp10 stp15 stp20 stp25 stp30 stp
32012Juniblokk 
VårparallellFORN
220
FORN
230
APL
201
APL
240
 
 
Januarblokk 
2011HøstparallellJUS
220
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Augustblokk 
22011Juniblokk 
VårparallellECN
170
STAT
100
FORN
210
 
 
 
 
JanuarblokkNATF200 - 5 stp
2010HøstparallellFORN
200
ECN
110
SKOG
100
 
 
 
 
AugustblokkSKOG100 - 5 stp
12010Juniblokk 
VårparallellBUS
100
ECOL
100
FYS
100
KJM
100
Januarblokk 
2009HøstparallellMINA
100
PHI *
100  
JUS
100
MATH
100
AugustblokkMINA100 - 5 stp
  
Obligatoriske emner
Eksempelplaner:

· Ett semester i utlandet

· Energiøkonomi

· Areal og naturmiljø

· Bioproduksjon og klima

* PHI100 kan også tas i januarblokk + juniblokk.

Programansvarlig 2009: Erik Trømborg
Studieveileder 2009: Cathrine Glosli

Tomt skjema
  
Denne strukturen gjelder bare for studentkullet med start høsten 2009. Det er også mulig å se strukturen for andre studentkull:

· Studiestart 2021
(Forbehold om endringer)

· Studiestart 2020

· Studiestart 2019

· Studiestart 2018

· Studiestart 2017

· Studiestart 2016

· Studiestart 2015

· Studiestart 2014

· Studiestart 2013

· Studiestart 2012

· Studiestart 2011

· Studiestart 2010

· Studiestart 2009

· Studiestart 2008