Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA)
Faculty of Environmental Sciences and Natural Resource Management (MINA)

Bachelorprogram: Fornybar energi
Eksempelplan: Energiøkonomi
Obligatoriske emner for studenter med studiestart høsten 2009:
ÅrSemester5 stp10 stp15 stp20 stp25 stp30 stp
32012Juniblokk 
VårparallellFORN
220
FORN
230
APL
201
APL
240
 
 
Januarblokk 
2011HøstparallellJUS
220
ECN
210
ECN
211
 
 
Augustblokk 
22011Juniblokk 
VårparallellECN
170
STAT
100
FORN
210
SKOG
230
JanuarblokkNATF200 - 5 stp
2010HøstparallellFORN
200
ECN
110
SKOG
100
 
 
 
 
AugustblokkSKOG100 - 5 stp
12010Juniblokk 
VårparallellBUS
100
ECOL
100
FYS
100
KJM
100
Januarblokk 
2009HøstparallellMINA
100
PHI *
100  
JUS
100
MATH
100
AugustblokkMINA100 - 5 stp
  
Obligatoriske emner
Eksempelplaner:

· Ett semester i utlandet

· Energiøkonomi

· Areal og naturmiljø

· Bioproduksjon og klima

* PHI100 kan også tas i januarblokk + juniblokk.

Programansvarlig 2009: Erik Trømborg
Studieveileder 2009: Cathrine Glosli

Tomt skjema
  
Denne strukturen gjelder bare for studentkullet med start høsten 2009. Det er også mulig å se strukturen for andre studentkull:

· Studiestart 2021
(Forbehold om endringer)

· Studiestart 2020

· Studiestart 2019

· Studiestart 2018

· Studiestart 2017

· Studiestart 2016

· Studiestart 2015

· Studiestart 2014

· Studiestart 2013

· Studiestart 2012

· Studiestart 2011

· Studiestart 2010

· Studiestart 2009

· Studiestart 2008