Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA)
Faculty of Environmental Sciences and Natural Resource Management (MINA)

Bachelorprogram: Fornybar energi
 
Obligatoriske emner for studenter med studiestart høsten 2010:
ÅrSemester5 stp10 stp15 stp20 stp25 stp30 stp
32013Juniblokk 
VårparallellFORN
220
FORN
230
APL
240
APL
241
 
 
Januarblokk 
2012HøstparallellJUS
220
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Augustblokk 
22012Juniblokk 
VårparallellECN
170
STAT
100
FORN
210
 
 
 
 
JanuarblokkNATF200 - 5 stp
2011HøstparallellFORN
200
ECN
110
SKOG
102
 
 
 
 
Augustblokk 
12011Juniblokk 
VårparallellBUS
100
ECOL
100
FYS *
100  
KJM
100
Januarblokk 
2010HøstparallellMINA
100
PHI **
100  
JUS
100
MATH
100
AugustblokkMINA100 - 5 stp
  
Obligatoriske emner
Eksempelplaner:

· Ett semester i utlandet

· Energiøkonomi

· Areal og naturmiljø

· Bioproduksjon og klima

* Studenter med fordypning i fysikk fra videregående med snittkarakteren 4 eller bedre kan få fritak fra FYS100.
** PHI100 kan også tas i januarblokk + juniblokk.

Programansvarlig 2010: Torjus Bolkesjø
Studieveileder 2010: Jorunn Vallestad

Tomt skjema
  
Denne strukturen gjelder bare for studentkullet med start høsten 2010. Det er også mulig å se strukturen for andre studentkull:

· Studiestart 2021
(Forbehold om endringer)

· Studiestart 2020

· Studiestart 2019

· Studiestart 2018

· Studiestart 2017

· Studiestart 2016

· Studiestart 2015

· Studiestart 2014

· Studiestart 2013

· Studiestart 2012

· Studiestart 2011

· Studiestart 2010

· Studiestart 2009

· Studiestart 2008