Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA)

Masterprogram: Naturforvaltning (M-NF)
 
Obligatoriske emner for studenter med studiestart høsten 2009:

ÅrSemester5 stp10 stp15 stp20 stp25 stp30 stp
22011VårparallellMASTER-
OPPGAVEN
Januarblokk 
2010Høstparallell 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AugustblokkNATF302
12010JuniblokkFeltarbeid til masteroppgaven
VårparallellNATF
301
ECOL
300
 
 
 
 
 
 
 
 
Januarblokk 
2009Høstparallell 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AugustblokkNATF300
  
Masterprogram,
obligatoriske emner

I tillegg må minst to av følgende 300-emner, med tilhørende forutsatte forkunnskaper, tas for å få mastergraden i naturforvaltning:
AOS310Miljøpolitikk og forvaltning10 stp  Vårp. + junibl.
ECN371Miljø-økonomi10 stp  Vårparallell
ECOL310Økologiske effekter av globale miljøendringer10 stp  Høstparallell
ECOL380Økologi og forvaltning av elver og innsjøer10 stp  Vårparallell
FMI310Miljøgifter og økotoksikologi15 stp  Janbl. + vårp.
JUS320Plan- og bygningsrett5 stp  Vårparallell
LAØ370Landskapsøkologi10 stp  Vårparallell
NATF330Viltforvaltnig10 stp  Høstparallell
NATF340Forvaltning av ferskvannsfisk10 stp  Høstparallell
REIS300Naturbasert reiseliv10 stp  Høstparallell
VANN300Vannforurensning I15 stp  Høstparallell

Studentene kan velge å skrive en masteroppgave på 30 eller 60 studiepoeng. Studenter som velger en oppgave på 60 studiepoeng skal også lese et spesialpensum. Spesialpensummet bestemmes av veileder og student i fellesskap, og leses parallelt med oppgavearbeidet. Spesialpensummet skal være på minimum 5 studiepoeng.

Programansvarlig 2009: Selås, Vidar
Studieveileder 2009: Arestøl, Espen

Tomt skjema


Studieprogrammer ved MINA
studieåret 2009/2010:

  Bachelorprogrammer
  - B-FORNY Fornybar energi
  - B-SF Skogfag
  - B-ØN Økologi og naturforvaltning
  Masterprogrammer
  - M-REIS Naturbasert reiseliv
  - M-NF Naturforvaltning
  - M-SF Skogfag
  - M-ECOL Økologi
  
Denne strukturen gjelder bare for studentkullet med start høsten 2009. Det er også mulig å se strukturen for andre studentkull:
· Studiestart: 2025
  (Forbehold om endringer)
· Studiestart: 2024
· Studiestart: 2023
· Studiestart: 2022
· Studiestart: 2021
· Studiestart: 2020
· Studiestart: 2019
· Studiestart: 2018
· Studiestart: 2017
· Studiestart: 2016
· Studiestart: 2015
· Studiestart: 2014
· Studiestart: 2013
· Studiestart: 2012
· Studiestart: 2011
· Studiestart: 2010
★ Studiestart: 2009
· Studiestart: 2008
· Studiestart: 2007
· Studiestart: 2006