Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA)

Masterprogram: Naturforvaltning
 
Obligatoriske emner for studenter med studiestart høsten 2022:
ÅrSemester5 stp10 stp15 stp20 stp25 stp30 stp
22024VårparallellMASTER-
OPPGAVEN
Januarblokk 
2023HøstparallellNATF
301
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Augustblokk 
12023JuniblokkFeltsesong til masteroppgaven
VårparallellAPL
240
APL
241
 
 
 
 
 
 
 
 
Januarblokk 
2022HøstparallellJUS
220
MINA *
320  
 
 
 
 
 
 
 
 
AugustblokkNATF302
  
* MINA321 kan tas i januarblokka (engelsk versjon), som erstatning for MINA320.

Obligatorisk for studenter uten bakgrunn i statistikk:
STAT100Statistikk10 stp  Høstp. el vårp.
Tilsvarende emne fra andre læresteder kan godkjennes etter søknad

I tillegg må ett av følgende metodeemner velges:
MAST301Planlegging av masteroppgaven for By- og regionplanlegging5 stp  Vårp. + høstp.
MINA310Naturvitenskapelig metode5 stp  Vårparallell
MINA311Samfunnsvitenskapelig forskningsmetode for naturbasert reiseliv, friluftsliv og naturforvaltning10 stp  Vårparallell

I tillegg må minst 15 sp og minst to av følgende 300-emner, med tilhørende forutsatte forkunnskaper, tas for å få mastergraden i naturforvaltning:
ECN375Naturressurs- og miljøøkonomi - teori og anvendelser10 stp  Vårparallell
ECOL310Økologiske effekter av globale miljøendringer5 stp  Høstparallell
ECOL350Restaureringsøkologi5 stp  Vårparallell
ECOL380Økologi og forvaltning av elver og innsjøer10 stp  Vårparallell
EDS330Politisk økologi10 stp  Vårparallell
EDS348Global miljøpolitikk10 stp  Vårparallell
FMI310Miljøgifter og økotoksikologi10 stp  Vårparallell
JUS320Plan- og bygningsrett I - planlegging og gjennomføringsvirkemidler5 stp  Vårparallell
LAA361Regional landskapsplanlegging og lokalsamfunnsutvikling - modul I10 stp  Høstparallell
LAA370Landskapsøkologi15 stp  Vårparallell
NATF300Bevaringsbiologi5 stp  Høstparallell
NATF330Viltforvaltnig10 stp  Høstparallell
NATF340Fiskeforvaltning10 stp  Høstparallell
REIS300Naturbasert reiseliv10 stp  Høstparallell
REIS320Besøksforvaltning i frilufts- og verneområder5 stp  Vårparallell
SKOG304Skogøkologi10 stp  Vårparallell
VANN300Vannforurensning10 stp  Høstparallell

Studentene kan velge å skrive en masteroppgave på 30 eller 60 studiepoeng.

Programansvarlig 2022: Bischof, Richard
Studieveileder 2022: Arestøl, Espen

Tomt skjema


Studieprogrammer ved MINA
studieåret 2022/2023:

  Bachelorprogrammer
  - Fornybar energi
  - Miljøvitenskap
  - Skogfag
  - Økologi og naturforvaltning
  Masterprogrammer
  - Fornybar energi
  - Miljøvitenskap
  - Naturbasert reiseliv
  - Naturforvaltning
  - Skogfag
  - Økologi
  
Denne strukturen gjelder bare for studentkullet med start høsten 2022. Det er også mulig å se strukturen for andre studentkull:

· Studiestart 2024
(Forbehold om endringer)

· Studiestart 2023

★ Studiestart 2022

· Studiestart 2021

· Studiestart 2020

· Studiestart 2019

· Studiestart 2018

· Studiestart 2017

· Studiestart 2016

· Studiestart 2015

· Studiestart 2014

· Studiestart 2013

· Studiestart 2012

· Studiestart 2011

· Studiestart 2010

· Studiestart 2009

· Studiestart 2008

· Studiestart 2007

· Studiestart 2006