Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA)

Masterprogram: Naturforvaltning
 
Obligatoriske emner for studenter med studiestart høsten 2007:
ÅrSemester5 stp10 stp15 stp20 stp25 stp30 stp
22009VårparallellMASTER-
OPPGAVEN
Januarblokk 
2008Høstparallell 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AugustblokkNATF302
12008JuniblokkFeltsesong til masteroppgaven
VårparallellNATF
301
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Januarblokk 
2007HøstparallellECOL
310
 
 
 
 
 
 
 
 
AugustblokkNATF300
  

I tillegg må minst to av følgende 300-emner, med tilhørende forutsatte forkunnskaper, tas for å få mastergraden i naturforvaltning:
AOS310Miljøpolitikk og forvaltning10 stp  Vårp. + junibl.
ECN371Miljø-økonomi10 stp  Vårparallell
ECOL380Økologi og forvaltning av elver og innsjøer10 stp  Vårparallell
FMI310Miljøgifter og økotoksikologi15 stp  Janbl. + vårp.
JUS320Regulerings- og miljørett II10 stp  Høstp. + vårp.
LAØ370Landskapsøkologi10 stp  Vårparallell
NATF330Viltforvaltnig10 stp  Høstparallell
NATF340Forvaltning av ferskvannsfisk10 stp  Høstparallell
REIS300Naturbasert reiseliv10 stp  Høstparallell
VANN300Vannforurensning I15 stp  Høstparallell
Følgende unntak gjelder på forkunnskapskravet: JORD250. Emnet er forutsatt forkunnskap til VANN300. Unntaket kommer av at emnet kolliderer med det obligatoriske emnet NATF300.

Studentene kan velge å skrive en masteroppgave på 30 eller 60 studiepoeng. Studenter som velger en oppgave på 60 studiepoeng skal også lese et spesialpensum. Spesialpensummet bestemmes av veileder og student i fellesskap, og leses parallelt med oppgavearbeidet. Spesialpensummet skal være på minimum 5 studiepoeng.
Studieveileder 2007: Arestøl, Espen

Tomt skjema


Studieprogrammer ved MINA
studieåret 2007/2008:

  Bachelorprogrammer
  - Skogfag
  - Økologi og naturforvaltning
  Masterprogrammer
  - Utmarksbasert næringsutvikling
  - Naturforvaltning
  - Skogfag
  - Økologi
  
Denne strukturen gjelder bare for studentkullet med start høsten 2007. Det er også mulig å se strukturen for andre studentkull:

· Studiestart 2024
(Forbehold om endringer)

· Studiestart 2023

· Studiestart 2022

· Studiestart 2021

· Studiestart 2020

· Studiestart 2019

· Studiestart 2018

· Studiestart 2017

· Studiestart 2016

· Studiestart 2015

· Studiestart 2014

· Studiestart 2013

· Studiestart 2012

· Studiestart 2011

· Studiestart 2010

· Studiestart 2009

· Studiestart 2008

★ Studiestart 2007

· Studiestart 2006