Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA)

Masterprogram: Naturforvaltning (M-NF)
 
Obligatoriske emner for studenter med studiestart høsten 2024:
ÅrSemester5 stp10 stp15 stp20 stp25 stp30 stp
22026VårparallellMASTER-
OPPGAVEN
Januarblokk 
2025HøstparallellMaster-
oppg.
NATF **
301    
 
 
 
 
 
 
 
 
Augustblokk 
12025JuniblokkFelt, masteroppg. 
VårparallellAPL
240
APL
241
 
 
 
 
 
 
 
 
Januarblokk 
2024HøstparallellJUS
220
MINA *
320  
 
 
 
 
 
 
 
 
AugustblokkNATF302
  
Masterprogram,
obligatoriske emner
* MINA321 kan tas i januarblokka (engelsk versjon), som erstatning for MINA320.
** NATF301 kan erstattes av NATF370.

Obligatorisk for studenter uten bakgrunn i statistikk:
STAT100Statistikk10 stp  Høstp. el vårp.
Tilsvarende emne fra andre læresteder kan godkjennes etter søknad

I tillegg må ett av følgende metodeemner velges:
MAST301Planlegging av masteroppgaven for By- og regionplanlegging5 stp  Vårp. + høstp.
MINA310Naturvitenskapelig metode5 stp  Vårparallell
MINA311Samfunnsvitenskapelig forskningsmetode for naturbasert reiseliv, friluftsliv og naturforvaltning10 stp  Vårparallell

I tillegg må minst 15 sp og minst to av følgende 300-emner, med tilhørende forutsatte forkunnskaper, tas for å få mastergraden i naturforvaltning:
ECN375Naturressurs- og miljøøkonomi - teori og anvendelser10 stp  Vårparallell
ECOL310Økologiske effekter av globale miljøendringer5 stp  Høstparallell
ECOL350Restaureringsøkologi5 stp  Vårparallell
ECOL380Økologi og forvaltning av elver og innsjøer10 stp  Vårparallell
EDS330Politisk økologi10 stp  Vårparallell
EDS348Global miljøpolitikk10 stp  Vårparallell
FMI310Miljøgifter og økotoksikologi10 stp  Vårparallell
JUS320Plan- og bygningsrett I - planlegging og gjennomføringsvirkemidler5 stp  Vårparallell
LAA361Regional landskapsplanlegging og lokalsamfunnsutvikling - modul I10 stp  Høstparallell
LAA370Landskapsøkologi15 stp  Vårparallell
NATF300Bevaringsbiologi5 stp  Høstparallell
NATF330Viltforvaltnig10 stp  Høstparallell
NATF340Fiskeforvaltning10 stp  Høstparallell
REIS300Naturbasert reiseliv10 stp  Høstparallell
REIS320Besøksforvaltning i frilufts- og verneområder5 stp  Vårparallell
SKOG304Skogøkologi10 stp  Vårparallell
VANN300Vannforurensning10 stp  Høstparallell

Studentene kan velge å skrive en masteroppgave på 30 eller 45 studiepoeng.
45 stp anbefales oppgaver med feltarbeid/labarbeid og store datamengder som skal analyseres, og som strekker seg over hele siste studieår.
30 stp anbefales oppgaver av mer teoretisk karakter.

Programansvarlig 2024: Klanderud, Kari
Studieveileder 2024: Arestøl, Espen

Tomt skjema


Studieprogrammer ved MINA
studieåret 2024/2025:

  1-årig
  - GRUNN Grunnstudium
  Bachelorprogrammer
  - B-FORNY Fornybar energi
  - B-MILJØ Miljøvitenskap
  - B-RAMI Radioaktivitet og miljø
  - B-SF Skogfag
  - B-ØN Økologi og naturforvaltning
  Masterprogrammer
  - M-FORNY Fornybar energi
  - M-MILJØ Miljøvitenskap
  - M-RAMI Nukleær- og miljøvitenskap
  - M-REIS Naturbasert reiseliv
  - M-NF Naturforvaltning
  - M-SF Skogfag
  - M-ECOL Økologi
  
Denne strukturen gjelder bare for studentkullet med start høsten 2024. Det er også mulig å se strukturen for andre studentkull:
· Studiestart: 2025
  (Forbehold om endringer)
★ Studiestart: 2024
· Studiestart: 2023
· Studiestart: 2022
· Studiestart: 2021
· Studiestart: 2020
· Studiestart: 2019
· Studiestart: 2018
· Studiestart: 2017
· Studiestart: 2016
· Studiestart: 2015
· Studiestart: 2014
· Studiestart: 2013
· Studiestart: 2012
· Studiestart: 2011
· Studiestart: 2010
· Studiestart: 2009
· Studiestart: 2008
· Studiestart: 2007
· Studiestart: 2006