Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA)

Bachelorprogram: Radioaktivitet og miljø (B-RAMI)
 
 
Obligatoriske emner for studenter med studiestart høsten 2024:
ÅrSemester5 stp10 stp15 stp20 stp25 stp30 stp
32027Juniblokk 
VårparallellMINA
250
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JanuarblokkMINA250 - 5 stp
2026HøstparallellRAD
210
 
 
 
 
 
 
 
 
Augustblokk 
22026Juniblokk 
VårparallellKJM
120
STAT ***
100      
 
 
 
 
JanuarblokkRAD205
2025HøstparallellBIO / BIO
100   130
LAD
102
RAD
200
MILJØ
200
 
 
Augustblokk 
12025Juniblokk 
VårparallellFYS
100
KJM
100
PHI **
102    
Januarblokk 
2024HøstparallellMILJØ
100
MATH / MATH *
100   111  
GEO
100
 
AugustblokkMILJØ100 - 5 stp
  
Bachelorprogram,
obligatoriske emner
Eksempelplaner,
anbefalte emner:

(Ikke sikret mot undervisnings-
og eksamenskollisjoner)

· Deponering i fjell

· Økotoksikologi

· Ett semester i utlandet

· Ønsker ikke mastergrad

* MATH111 anbefales for studenter som har matematikk R2 fra videregående skole.
** PHI102 kan erstattes av PHI100 eller PHI101 (høst).
*** STAT100 kan tas høst og vår.

Andre relevante emner:
ECOL100Grunnleggende økologi5 stp  Vårparallell
FMI210Generell miljøtoksikologi10 stp  Vårparallell
FORNY200Fornybare energikilder og -teknologier10 stp  Høstparallell
GEO220Hydrogeologi10 stp  Vårparallell
GEO320Hydrogeologi - feltkurs5 stp  Juniblokk
JUS201Offentlig saksbehandling og forvaltningsrett5 stp  Høstparallell
JUS220Miljøforvaltningsrett5 stp  Høstparallell
KJM240Analytisk kjemi10 stp  Høstparallell
MILJØ370Arbeidslivserfaring i miljøvitenskap10/15 stp  Hele året
STAT210Forsøksplanlegging og variansanalyse5 stp  Augustblokk
VANN200Hydrologi10 stp  Vårparallell
VANN220Vannressurser og vannforsyning5 stp  Vårparallell

Programansvarlig 2024: Henriksen, Mona
Studieveileder 2024: Lægreid, Marte Lise

Tomt skjema


Studieprogrammer ved MINA
studieåret 2024/2025:

  1-årig
  - GRUNN Grunnstudium
  Bachelorprogrammer
  - B-FORNY Fornybar energi
  - B-MILJØ Miljøvitenskap
  - B-RAMI Radioaktivitet og miljø
  - B-SF Skogfag
  - B-ØN Økologi og naturforvaltning
  Masterprogrammer
  - M-FORNY Fornybar energi
  - M-MILJØ Miljøvitenskap
  - M-RAMI Nukleær- og miljøvitenskap
  - M-REIS Naturbasert reiseliv
  - M-NF Naturforvaltning
  - M-SF Skogfag
  - M-ECOL Økologi
  
Denne strukturen gjelder bare for studentkullet med start høsten 2024. Det er også mulig å se strukturen for andre studentkull:
★ Studiestart: 2024
· Studiestart: 2024 (B-MILJØ)