Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA)

Masterprogram: Naturforvaltning (M-NF)
 
Obligatoriske emner for studenter med studiestart høsten 2006:

ÅrSemester5 stp10 stp15 stp20 stp25 stp30 stp
22008VårparallellMASTER-
OPPGAVEN
Januarblokk 
2007Høstparallell 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AugustblokkNATF302
12007JuniblokkFeltarbeid til masteroppgaven
VårparallellNATF
301
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Januarblokk 
2006Høstparallell 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AugustblokkNATF300
  
Masterprogram,
obligatoriske emner

I tillegg må minst ett av følgende 300-emner, med tilhørende forutsatte forkunnskaper, tas for å få mastergraden i naturforvaltning:
ECN371Miljø-økonomi10 stp  Vårparallell
ECOL380Økologi og forvaltning av elver og innsjøer10 stp  Vårparallell
LAØ370Landskapsøkologi10 stp  Vårparallell
NATF320Tropisk økologi og naturforvaltning10 stp  Vårp. + høstp.
NATF330Viltforvaltnig10 stp  Høstparallell
NATF340Forvaltning av ferskvannsfisk10 stp  Høstparallell
VANN300Vannforurensning I15 stp  Høstparallell
Følgende to unntak gjelder på forkunnskapskravet: ECOL250 og JORD250. Emnene er forutsatt forkunnskaper til henholdsvis NATF320 og VANN300. Unntakene kommer av at emnene kolliderer med det obligatoriske emnet NATF300.

Til sammen må minst 30 studiepoeng bestå av 300-emner.

Studentene kan velge å skrive en masteroppgave på 30 eller 60 studiepoeng. Studenter som velger en oppgave på 60 studiepoeng skal også lese et spesialpensum. Spesialpensummet bestemmes av veileder og student i fellesskap, og leses parallelt med oppgavearbeidet. Spesialpensummet skal være på minimum 5 studiepoeng.
Studieveileder 2006: Arestøl, Espen

Tomt skjema


Studieprogrammer ved MINA
studieåret 2006/2007:

  Bachelorprogrammer
  - B-SMI Skog, miljø og industri
  - B-ØN Økologi og naturforvaltning
  Masterprogrammer
  - M-NF Naturforvaltning
  - M-SF Skogfag
  - M-TEMNR Tropisk økologi og naturforvaltning
  - M-ECOL Økologi
  
Denne strukturen gjelder bare for studentkullet med start høsten 2006. Det er også mulig å se strukturen for andre studentkull:
· Studiestart: 2025
  (Forbehold om endringer)
· Studiestart: 2024
· Studiestart: 2023
· Studiestart: 2022
· Studiestart: 2021
· Studiestart: 2020
· Studiestart: 2019
· Studiestart: 2018
· Studiestart: 2017
· Studiestart: 2016
· Studiestart: 2015
· Studiestart: 2014
· Studiestart: 2013
· Studiestart: 2012
· Studiestart: 2011
· Studiestart: 2010
· Studiestart: 2009
· Studiestart: 2008
· Studiestart: 2007
★ Studiestart: 2006