Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA)
Faculty of Environmental Sciences and Natural Resource Management (MINA)

Bachelorprogram: Miljø og naturressurser
 
Obligatoriske emner for studenter med studiestart høsten 2014:
ÅrSemester5 stp10 stp15 stp20 stp25 stp30 stp
32017Juniblokk 
Vårparallell 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Januarblokk 
2016HøstparallellMINA
200
STAT *
100  
 
 
 
 
Augustblokk 
22016Juniblokk 
VårparallellVANN
200
 
 
 
 
 
 
 
 
Januarblokk 
2015HøstparallellGEO
100
JORD
101
BIO
130
 
 
 
 
Augustblokk 
12015JuniblokkFeltkurs i ZOOL100 og BOT100
VårparallellFYS
100
KJM
100
BOT
100
 
 
Januarblokk 
2014HøstparallellMINA
100
MATH
100
PHI / PHI
100   101
ZOOL
100
AugustblokkMINA100 / MATH001**
  
* STAT100 kan tas høst og vår.
** For studenter uten R1/2MX kreves forkurs MATH001 i augustblokk.

Velg i tillegg minst 30 studiepoeng blant:
GEO210Kvartærgeologi10 stp  Vårparallell
GEO211Kvartærgeologisk feltkurs5 stp  Juniblokk
GEO220Hydrogeologi5 stp  Vårparallell
GEO221Hydrogeologi - feltkurs5 stp  Juniblokk
JORD201Prosessmodellering i jord-, vann- og plantesystemer10 stp  Vårparallell
JORD212Jordanalyse5 stp  Høstparallell
JORD250Jordmorfologi5 stp  Høstparallell
JORD251Jordklassifikasjon5 stp  Januarblokk
KJM120Uorganisk kjemi10 stp  Vårparallell
KJM240Analytisk kjemi10 stp  Høstparallell
THT281Dimensjonering og utforming av småskala og desentrale VA-løsninger5 stp  Augustblokk
THT282Introduksjon til bærekraftige VA-systemer10 stp  Høstparallell
VANN210Limnologi / ferskvannsøkologi10 stp  Høstparallell
VANN211Limnologiske metoder5 stp  Juniblokk
VANN220Vannressurser og vannforsyning5 stp  Vårparallell

Anbefalte valgfrie emner:
BIO100Cellebiologi5 stp  Høstparallell
BIO210Molekylærbiologi10 stp  Høstparallell
BOT130Grunnleggende plantefysiologi5 stp  Høstparallell
ECN110Innføring i mikroøkonomi5 stp  Høstparallell
ECN170Miljø- og ressursøkonomi5 stp  Vårparallell
ECOL100Grunnleggende økologi5 stp  Vårparallell
FORN200Energisystemer og teknologi10 stp  Høstparallell
FORN220Livsløpsvurdering - miljøeffekter av energisystemer10 stp  Vårparallell
FORN230Energipolitikk og energimarkeder5 stp  Vårparallell
FYS161Meteorologi og klima5 stp  Augustblokk
GMBB100Bildebruk i geomatikk5 stp  Januarblokk
GMGI102Geografiske informasjonssystemer, grunnlag5 stp  Høstparallell
GMGI210Geografisk analyse og modellering10 stp  Vårparallell
JUS100Juridisk metode og norsk rettssystem5 stp  Høstparallell
KJB200Biokjemi10 stp  Vårparallell
KJM110Organisk kjemi10 stp  Augbl. + høstp.
KJM230Fysikalsk kjemi10 stp  Vårparallell
KLIMA100Klimaendringer, forskning og samfunnskonsekvenser5 stp  Høstparallell
LAD100Introduksjon til digitale verktøy5 stp  Januarblokk
LAD102GIS - praktisk introduksjon5 stp  Høstparallell
MATH111Kalkulus 110 stp  Høstparallell
NATF200Vern og forvaltning av norsk natur5 stp  Januarblokk
NATF240Økologi og forvaltning av ferskvannsfisk5 stp  Vårparallell
STAT200Regresjon5 stp  Januarblokk
THT271Renseteknologi for vann og avløp: grunnkurs10 stp  Vårparallell
THT280Separate avløpsanlegg - Planlegging, prosjektering og vurdering av virkning15 stp  Vårparallell

Programansvarlig 2014: Henriksen, Mona
Studieveileder 2014: Trond Magnus Vaaga-Dyrseth

Tomt skjema


Studieprogrammer ved MINA
studieåret 2014/2015:

  Bachelorprogrammer
  - Fornybar energi
  - Miljø og naturressurser
  - Skogfag
  - Økologi og naturforvaltning
  Masterprogrammer
  - Fornybar energi
  - Miljø og naturressurser
  - Naturbasert reiseliv
  - Naturforvaltning
  - Radioøkologi
  - Skogfag
  - Økologi
  
Denne strukturen gjelder for bachelorprogrammet Miljø og naturressurser, som ble utfaset etter 2021, men videreført som bachelorprogrammet Miljøvitenskap.
Det er også mulig å se strukturen for andre årskull:

· Studiestart 2022
(Bachelorprogram: Miljøvitenskap)

· Studiestart 2021

· Studiestart 2020

· Studiestart 2019

· Studiestart 2018

· Studiestart 2017

· Studiestart 2016

· Studiestart 2015

· Studiestart 2014 *

· Studiestart 2013