Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA)

Masterprogram: Naturbasert reiseliv
 
Eksempelplan: Utenlandsopphold - Alaska - vår
Obligatoriske og anbefalte emner for studenter med studiestart høsten 2019:
ÅrSemester5 stp10 stp15 stp20 stp25 stp30 stp
22021VårparallellMASTER-
OPPGAVEN
JanuarblokkINN271 - 5 stp
2020HøstparallellREIS
300
 
 
 
 
 
 
 
 
Augustblokk 
12020JuniblokkREIS210 - 5 stp
Vårparallell
i utlandet
ABUS
F273
BA
F343
NRM
F290
NRM
F366
NRM
F464
Januarblokk 
2019HøstparallellREIS
202
REIS
200
INN
200
JUS
220
 
 
 
 
AugustblokkREIS202 - 5 stp
  
Masterprogram,
obligatoriske emner
Eksempelplaner,
anbefalte emner:

(Ikke sikret mot undervisnings-
og eksamenskollisjoner)

· Entreprenørskap

· Destinasjonsutvikling og –planlegging

· Naturforvaltning

Utenlandsopphold - Alaska - vår

· Utenlandsopphold - Alaska - høst

· Utenlandsopphold - New Zealand - vår

· Utenlandsopphold - New Zealand - høst

· Utenlandsopphold - Island - høst


Ett semester ved University of Alaska, Fairbanks.

- Det obligatoriske emnet NATF200 er i denne planen erstattet med NRMF464.
- Det obligatoriske emnet REIS310 er i denne planen erstattet med NRMF366.
- ABUSF273, BAF343 og NRMF290 er eksempler på valgfrie emner.
- Emnetilbudet kan variere noe fra år til år.

Studenter uten bakgrunn i økologi eller naturforvaltning kan ta emnene NRMF277 og NRMF375 som erstatning for NATF100

Det obligatoriske emnet IND220 er i denne planen erstattet med INN271.

Studenter med bachelor i reiseliv får automatisk fritak fra REIS200.

Studenter uten bakgrunn i økologi eller naturforvaltning:
Velg minimum 10 studiepoeng med naturvitenskapelig innrettede emner blant følgende emnekategorier: BOT, ECOL, NATF, SKOG eller ZOOL.

Velg minst ett av følgende emner:
LAA360Regional landskapsplanlegging og lokalsamfunnsutvikling20 stp  Høstparallell
LAA361Regional landskapsplanlegging og lokalsamfunnsutvikling - modul I10 stp  Høstparallell
RØP330Investerings- og prosjektanalyse i skog-, energi- og ressursforvaltning10 stp  Høstparallell
Enkelte av disse emnene har antallsbegrensning. Du er derfor ikke garantert å få plass på ditt førstevalg.

Til sammen må minst 30 studiepoeng bestå av 300-emner. Husk at mange 300-emner har forutsatte forkunnskaper.

Programansvarlig 2019: Stensland, Stian
Studieveileder 2019: Arestøl, Espen

Tomt skjema


Studieprogrammer ved MINA
studieåret 2019/2020:

  Bachelorprogrammer
  - Fornybar energi
  - Miljø og naturressurser
  - Skogfag
  - Økologi og naturforvaltning
  Masterprogrammer
  - Fornybar energi
  - Miljø og naturressurser
  - Naturbasert reiseliv
  - Naturforvaltning
  - Radioøkologi
  - Skogfag
  - Økologi
  
Denne strukturen gjelder bare for studentkullet med start høsten 2019. Det er også mulig å se strukturen for andre studentkull:

· Studiestart 2024
(Forbehold om endringer)

· Studiestart 2023

· Studiestart 2022

· Studiestart 2021

· Studiestart 2020

★ Studiestart 2019

· Studiestart 2018

· Studiestart 2017

· Studiestart 2016

· Studiestart 2015

· Studiestart 2014

· Studiestart 2013

· Studiestart 2012

· Studiestart 2011

· Studiestart 2010

· Studiestart 2009

· Studiestart 2008

· Studiestart 2007