Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA)
Faculty of Environmental Sciences and Natural Resource Management (MINA)

Masterprogram: Radioøkologi
 
Obligatoriske emner for studenter med studiestart høsten 2019:
ÅrSemester5 stp10 stp15 stp20 stp25 stp30 stp
22021VårparallellMASTER-
OPPGAVEN
Januarblokk 
2020HøstparallellMASTER-
OPPGAVEN
Augustblokk 
12020Juniblokk 
VårparallellECOL
300
KJM
351
 
 
 
 
 
 
 
 
JanuarblokkKJM351 - 5 stp
2019HøstparallellKJM
350
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AugustblokkKJM350 - 5 stp
  

Andre relevante emner:
FMI310Miljøgifter og økotoksikologi med semesteroppgave15 stp  Janbl. + vårp.
FMI312Human miljøkjemi10 stp  Høstparallell
FMI330Effekt og biomarkørmetoder i toksikologi5 stp  Augustblokk
GEO300Videregående hydrogeologi10 stp  Vårparallell
JORD310Globale og lokale forurensninger i jord og miljø10 stp  Vårparallell
KJM340Instrumentell uorganisk analyse10 stp  Augbl. + høstp.
KJM360Vurdering av helse- og miljørisiko10 stp  Junibl. + augbl.
MINA300Biogeokjemi, globale endringer10 stp  Janbl. + vårp.
VANN300Vannforurensning I15 stp  Høstparallell
VANN301Vannforurensning II5 stp  Januarblokk

Til sammen må minst 30 studiepoeng bestå av 300-emner. Husk at mange 300-emner har forutsatte forkunnskaper.

Studenten arbeider med en masteroppgave på 60 studiepoeng i løpet av det siste studieåret.

Programansvarlig 2019: Henriksen, Mona
Studieveileder 2019: Per-Fredrik Rønneberg Nordhov

Tomt skjema


Studieprogrammer ved MINA
studieåret 2019/2020:

  Bachelorprogrammer
  - Fornybar energi
  - Miljø og naturressurser
  - Skogfag
  - Økologi og naturforvaltning
  Masterprogrammer
  - Fornybar energi
  - Miljø og naturressurser
  - Naturbasert reiseliv
  - Naturforvaltning
  - Radioøkologi
  - Skogfag
  - Økologi
  
Denne strukturen gjelder for masterprogrammet Radioøkologi, som ble utfaset etter 2020, men videreført som egen studieretning i masterprogrammet Miljø og naturressurser.
Det er også mulig å se strukturen for andre årskull:

· Studiestart 2021
(Masterprogram: Miljø og naturressurser; Studieretning: Radioøkologi)

· Studiestart 2020

· Studiestart 2019 *

· Studiestart 2018

· Studiestart 2017

· Studiestart 2016

· Studiestart 2015

· Studiestart 2014

· Studiestart 2013