Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA)
Faculty of Environmental Sciences and Natural Resource Management (MINA)

Masterprogram: Utmarksbasert næringsutvikling
 
 
Obligatoriske emner for studenter med studiestart høsten 2008:
ÅrSemester5 stp10 stp15 stp20 stp25 stp30 stp
22010VårparallellMASTER-
OPPGAVEN
Januarblokk 
2009HøstparallellBUS
370
 
 
 
 
 
 
 
 
Augustblokk 
12009Juniblokk 
Vårparallell 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Januarblokk 
2008HøstparallellINN
200
 
 
 
 
 
 
 
 
AugustblokkREIS202 - 5 stp
  
Obligatoriske emner
Studieretning:

· Arealbruk

· Utmark og naturturisme

· Fornybar energi


Anbefalte valgfrie emner:
AOS310Miljøpolitikk og forvaltning10 stp  Vårp. + junibl.
APL221Konsekvensutredninger i arealplanlegging5 stp  Høstparallell
ECN260Landbrukspolitikk5 stp  Høstparallell
ECN262Regionaløkonomi og regionalpolitikk5 stp  Januarblokk
ECN360Landbrukspolitikk og ressursforvaltning15 stp  Høstparallell
FYS371Energiteknologi10 stp  Høstparallell
JUS320Regulerings- og miljørett II10 stp  Høstp. + vårp.
JUS311Tingsrett II15 stp  Vårp. + høstp.
NATF230Viltbiologi og forvaltning15 stp  Høstparallell
NATF240Økologi og forvaltning av ferskvannsfisk5 stp  Vårparallell
NATF300Bevaringsbiologi5 stp  Augustblokk
NATF330Viltforvaltnig10 stp  Høstparallell
NATF340Forvaltning av ferskvannsfisk10 stp  Høstparallell
SKOG302Flerbruk i skog10 stp  Høstparallell
SKS300Skogøkologi10 stp  Vårparallell
EDS/APL/ECOL/INN/BUS/ECN/AOS-emner, flere som er aktuelle.
Emner fra de andre studieretningene innen masterprogrammet er også høyst aktuelle.

Til sammen må minst 30 studiepoeng bestå av 300-emner. Husk at mange 300-emner har forutsatte forkunnskaper.

Programansvarlig 2008: Hofstad, Ole

Tomt skjema


Studieprogrammer ved MINA
studieåret 2008/2009:

  Bachelorprogrammer
  - Fornybar energi
  - Skogfag
  - Økologi og naturforvaltning
  Masterprogrammer
  - Utmarksbasert næringsutvikling
  - Naturforvaltning
  - Skogfag
  - Økologi
  
Denne strukturen gjelder bare for studentkullet med start høsten 2008. Det er også mulig å se strukturen for andre studentkull:

· Studiestart 2024
(Forbehold om endringer)

· Studiestart 2023
(Forbehold om endringer)

· Studiestart 2022

· Studiestart 2021

· Studiestart 2020

· Studiestart 2019

· Studiestart 2018

· Studiestart 2017

· Studiestart 2016

· Studiestart 2015

· Studiestart 2014

· Studiestart 2013

· Studiestart 2012

· Studiestart 2011

· Studiestart 2010

· Studiestart 2009

· Studiestart 2008 *

· Studiestart 2007