Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA)
Faculty of Environmental Sciences and Natural Resource Management (MINA)

Bachelorprogram: Økologi og naturforvaltning
 
Obligatoriske emner for studenter med studiestart høsten 2008:
ÅrSemester5 stp10 stp15 stp20 stp25 stp30 stp
32011Juniblokk 
VårparallellNATF
260
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JanuarblokkNATF260
2010HøstparallellNATF
150
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Augustblokk 
22010JuniblokkFeltkurs i ZOOL210
VårparallellZOOL
210
BIO
120
ECOL
200
 
 
JanuarblokkNATF200
2009HøstparallellECN
110
STAT
100
 
 
 
 
 
 
Augustblokk 
12009JuniblokkFeltkurs i ZOOL100, ZOOL220 og BOT100
VårparallellNATF
100
BOT
100
ECOL
100
ZOOL
220
KJM
100
Januarblokk 
2008HøstparallellNATF
100
ZOOL
100
MATH
100
PHI / PHI
100   101
AugustblokkNATF100
  
Obligatoriske emner
Eksempelplaner:
(Ikke sikret mot undervisnings- og eksamenskollisjoner)

· Fiske- og viltforvaltning

· Terrestrisk forvaltning

· Ferskvannsforvaltning

· Forurensning

· Skogforvaltning

· Zoologisk fordypning

· Botanisk fordypning

· Miljøøkonomi

· Utenlandsopphold - Alaska

· Utenlandsopphold - New Zealand


Velg minst ett av følgende emner:
BOT210Moser og laver - floristikk og økologi5 stp  Høstparallell
BOT270Vegetasjonskartlegging10 stp  Junibl. + høstp.
Pluss minst ett av følgende emner:
GEO100Geologi10 stp  Høstparallell
JORD101Jordlære5 stp  Høstparallell
Pluss minst ett av følgende emner:
BUS100Grunnleggende foretaksøkonomi5 stp  Høstp. el vårp.
ECN120Innføring i samfunnsøkonomi - makro (norsk)5 stp  Januarblokk
ECN170Miljø- og ressursøkonomi5 stp  Vårparallell
Pluss minst tre av følgende emner:
APL102Arealplanlegging, introduksjonsemne5 stp  Vårparallell
APL201Kommunal planlegging5 stp  Vårparallell
JUS100Juridisk metode og norsk rettssystem5 stp  Høstparallell
JUS201Offentlig saksbehandling og forvaltningsrett5 stp  Høstparallell
Pluss minst ett av følgende emner:
NATF230Viltbiologi og forvaltning15 stp  Høstparallell
NATF240Økologi og forvaltning av ferskvannsfisk5 stp  Vårparallell
VANN210Limnologi / ferskvannsøkologi10 stp  Høstparallell

Programansvarlig 2008: Selås, Vidar
Studieveileder 2008: Arestøl, Espen

Tomt skjema


Studieprogrammer ved MINA
studieåret 2008/2009:

  Bachelorprogrammer
  - Fornybar energi
  - Skogfag
  - Økologi og naturforvaltning
  Masterprogrammer
  - Utmarksbasert næringsutvikling
  - Naturforvaltning
  - Skogfag
  - Økologi
  
Denne strukturen gjelder bare for studentkullet med start høsten 2008. Det er også mulig å se strukturen for andre studentkull:

· Studiestart 2024
(Forbehold om endringer)

· Studiestart 2023
(Forbehold om endringer)

· Studiestart 2022

· Studiestart 2021

· Studiestart 2020

· Studiestart 2019

· Studiestart 2018

· Studiestart 2017

· Studiestart 2016

· Studiestart 2015

· Studiestart 2014

· Studiestart 2013

· Studiestart 2012

· Studiestart 2011

· Studiestart 2010

· Studiestart 2009

· Studiestart 2008 *

· Studiestart 2007

· Studiestart 2006