Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA)

Bachelorprogram: Økologi og naturforvaltning (B-ØN)
 
Obligatoriske emner for studenter med studiestart høsten 2008:
ÅrSemester5 stp10 stp15 stp20 stp25 stp30 stp
32011Juniblokk 
VårparallellNATF
260
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JanuarblokkNATF260
2010HøstparallellNATF
150
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Augustblokk 
22010JuniblokkFeltkurs i ZOOL210
VårparallellZOOL
210
BIO
120
ECOL
200
 
 
JanuarblokkNATF200
2009HøstparallellECN
110
STAT
100
 
 
 
 
 
 
Augustblokk 
12009JuniblokkFeltkurs i ZOOL100, ZOOL220 og BOT100
VårparallellNATF
100
BOT
100
ECOL
100
ZOOL
220
KJM
100
Januarblokk 
2008HøstparallellNATF
100
ZOOL
100
MATH
100
PHI / PHI
100   101
AugustblokkNATF100
  
Bachelorprogram,
obligatoriske emner
Eksempelplaner,
anbefalte emner:

(Ikke sikret mot undervisnings-
og eksamenskollisjoner)

· Fiske- og viltforvaltning

· Terrestrisk forvaltning

· Ferskvannsforvaltning

· Forurensning

· Skogforvaltning

· Zoologisk fordypning

· Botanisk fordypning

· Miljøøkonomi

· Utenlandsopphold - Alaska

· Utenlandsopphold - New Zealand


Velg minst ett av følgende emner:
BOT210Moser og laver - floristikk og økologi5 stp  Høstparallell
BOT270Vegetasjonskartlegging10 stp  Junibl. + høstp.
Pluss minst ett av følgende emner:
GEO100Geologi10 stp  Høstparallell
JORD101Jordlære5 stp  Høstparallell
Pluss minst ett av følgende emner:
BUS100Grunnleggende foretaksøkonomi5 stp  Høstp. el vårp.
ECN120Innføring i samfunnsøkonomi - makro (norsk)5 stp  Januarblokk
ECN170Miljø- og ressursøkonomi5 stp  Vårparallell
Pluss minst tre av følgende emner:
APL102Arealplanlegging, introduksjonsemne5 stp  Vårparallell
APL201Kommunal planlegging5 stp  Vårparallell
JUS100Juridisk metode og norsk rettssystem5 stp  Høstparallell
JUS201Offentlig saksbehandling og forvaltningsrett5 stp  Høstparallell
Pluss minst ett av følgende emner:
NATF230Viltbiologi og forvaltning15 stp  Høstparallell
NATF240Økologi og forvaltning av ferskvannsfisk5 stp  Vårparallell
VANN210Limnologi / ferskvannsøkologi10 stp  Høstparallell

Programansvarlig 2008: Selås, Vidar
Studieveileder 2008: Arestøl, Espen

Tomt skjema


Studieprogrammer ved MINA
studieåret 2008/2009:

  Bachelorprogrammer
  - B-FORNY Fornybar energi
  - B-SF Skogfag
  - B-ØN Økologi og naturforvaltning
  Masterprogrammer
  - M-REIS Utmarksbasert næringsutvikling
  - M-NF Naturforvaltning
  - M-SF Skogfag
  - M-ECOL Økologi
  
Denne strukturen gjelder bare for studentkullet med start høsten 2008. Det er også mulig å se strukturen for andre studentkull:
· Studiestart: 2024
  (Forbehold om endringer)
· Studiestart: 2023
· Studiestart: 2022
· Studiestart: 2021
· Studiestart: 2020
· Studiestart: 2019
· Studiestart: 2018
· Studiestart: 2017
· Studiestart: 2016
· Studiestart: 2015
· Studiestart: 2014
· Studiestart: 2013
· Studiestart: 2012
· Studiestart: 2011
· Studiestart: 2010
· Studiestart: 2009
★ Studiestart: 2008
· Studiestart: 2007
· Studiestart: 2006