Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA)
Faculty of Environmental Sciences and Natural Resource Management (MINA)

Masterprogram: Skogfag
 
Obligatoriske emner for studenter med studiestart høsten 2022:
ÅrSemester5 stp10 stp15 stp20 stp25 stp30 stp
22024VårparallellMASTER-
OPPGAVEN
Januarblokk 
2023HøstparallellSKOG
300
 
 
 
 
 
 
 
 
AugustblokkAOS230 - 5 stp
12023Juniblokk 
Vårparallell 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Januarblokk 
2022HøstparallellSKOG
302
 
 
 
 
 
 
 
 
Augustblokk 
  
Obligatoriske emner
Obl. for studenter med Bachelor i skogbruk
fra Høgskolen i Hedmark - Evenstad
med planer om Forstkandidat: *

· Mangler 6EV161 - Næringsutvikling og økonomi

· Mangler 6EV298 - Vitenskapelig metode og statistikk

Eksempelplaner:

· Datavitenskap og GIS


I tillegg må ett av følgende metodeemner velges:
AOS340Kvalitativ metode5 stp  Høstparallell
ECOL300Naturvitenskapelig metode5 stp  Vårparallell
REIS310Samfunnsvitenskapelig forskningsmetode for naturbasert reiseliv, friluftsliv og naturforvaltning5 stp  Vårparallell

For å få mastergraden i skogfag må studenten i tillegg ha godkjent eksamen i:
Minst 20 studiepoeng blant følgende emner:
FORN310Bioenergi10 stp  Vårparallell
RØP330Investerings- og prosjektanalyse i skog-, energi- og ressursforvaltning10 stp  Høstparallell
SKOG303Skogskjøtsel og skogproduksjon10 stp  Høstparallell
SKOG305Utvalgsbasert skogkartlegging5 stp  Høstparallell
SKOG340Skoglig driftsteknikk og logistikk II10 stp  Høstparallell
SKS300Skogøkologi10 stp  Vårparallell
TRE300Treteknologi15 stp  Vårparallell

Følgende emner må tas i tillegg for å få tildelt tittelen "Forstkandidat":
· De obligatoriske emnene fra forstkandidatprofilen i bachelor i skogfag, pluss de to emnene:
BUS210Økonomi- og virksomhetsstyring10 stp  Vårparallell
JUS201Offentlig saksbehandling og forvaltningsrett5 stp  Høstparallell

Studenter som ikke har en bachelor i skogfag må i tillegg ha godkjent emnet:
SKOG250Skogforvaltning - øvingskurs i tverrfaglig analyse10 stp  Juniblokk
pluss minst 15 studiepoeng blant følgende emner:
SKOG205Inventering og ressurskartlegging5 stp  Høstparallell
SKOG210Skogprodukter og materialteknologi5 stp  Vårparallell
SKOG220Skogbehandling10 stp  Augbl. + høstp.
SKOG230Ressursøkonomi og planlegging i skogbruket10 stp  Vårparallell
SKOG240Skoglig driftsteknikk og logistikk10 stp  Vårparallell
TRE200Treteknologi I5 stp  Januarblokk

Som en del av Master i Skogfag er det tillatt med 10 studiepoeng på 100 nivå etter avtale med studieveileder.

Til sammen må minst 30 studiepoeng bestå av 300-emner. Husk at mange 300-emner har forutsatte forkunnskaper.

Programansvarlig 2022: Line Nybakken
Studieveileder 2022: Marianne Mjelde

Tomt skjema
  
Denne strukturen gjelder bare for studentkullet med start høsten 2022. Det er også mulig å se strukturen for andre studentkull:

· Studiestart 2023
(Forbehold om endringer)

· Studiestart 2022
(Forbehold om endringer)

· Studiestart 2021

· Studiestart 2020

· Studiestart 2019

· Studiestart 2018

· Studiestart 2017

· Studiestart 2016

· Studiestart 2015

· Studiestart 2014

· Studiestart 2013

· Studiestart 2012

· Studiestart 2011

· Studiestart 2010

· Studiestart 2009

· Studiestart 2008

· Studiestart 2007

· Studiestart 2006