Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA)

Masterprogram: Skogfag (M-SF)
 
Obligatoriske emner for studenter med studiestart høsten 2018:
ÅrSemester5 stp10 stp15 stp20 stp25 stp30 stp
22020VårparallellMASTER-
OPPGAVEN
Januarblokk 
2019HøstparallellSKOG
300
 
 
 
 
 
 
 
 
AugustblokkAOS230 - 5 stp
12019Juniblokk 
Vårparallell 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Januarblokk 
2018HøstparallellSKOG
302
 
 
 
 
 
 
 
 
Augustblokk 
  
Masterprogram,
obligatoriske emner
Obligatoriske emner for studenter med Bachelor
i skogbruk fra Høgskolen i Hedmark - Evenstad
med planer om Forstkandidat: *

· Mangler 6EV161 - Næringsutvikling og økonomi

· Mangler 6EV298 - Vitenskapelig metode og statistikk


I tillegg må ett av følgende metodeemner velges:
AOS340Kvalitativ metode5 stp  Høstparallell
ECOL300Naturvitenskapelig metode5 stp  Vårparallell
REIS310Samfunnsvitenskapelig forskningsmetode for naturbasert reiseliv, friluftsliv og naturforvaltning5 stp  Vårparallell

For å få mastergraden i skogfag må studenten i tillegg ha godkjent eksamen i:
Minst 20 studiepoeng blant følgende emner:
FORN310Bioenergi10 stp  Vårparallell
RØP330Investerings- og prosjektanalyse i skog-, energi- og ressursforvaltning10 stp  Høstparallell
SKOG303Skogskjøtsel og skogproduksjon10 stp  Høstparallell
SKOG305Utvalgsbasert skogkartlegging5 stp  Høstparallell
SKOG340Skoglig driftsteknikk og logistikk II10 stp  Høstparallell
SKS300Skogøkologi10 stp  Vårparallell
TRE300Treteknologi15 stp  Vårparallell

Følgende emner må tas i tillegg for å få tildelt tittelen 'Forstkandidat':
· De obligatoriske emnene fra forstkandidatprofilen i bachelor i skogfag, pluss de to emnene:
BUS210Økonomi- og virksomhetsstyring10 stp  Vårparallell
JUS201Offentlig saksbehandling og forvaltningsrett5 stp  Høstparallell

Studenter som ikke har en bachelor i skogfag må i tillegg ha godkjent emnet:
SKOG250Skogforvaltning - øvingskurs i tverrfaglig analyse10 stp  Juniblokk
pluss minst 15 studiepoeng blant følgende emner:
SKOG205Inventering og ressurskartlegging5 stp  Høstparallell
SKOG210Skogprodukter og materialteknologi5 stp  Vårparallell
SKOG220Skogbehandling10 stp  Augbl. + høstp.
SKOG230Ressursøkonomi og planlegging i skogbruket10 stp  Vårparallell
SKOG240Skoglig driftsteknikk og logistikk10 stp  Vårparallell
TRE200Treteknologi I5 stp  Januarblokk

Som en del av Master i Skogfag er det tillatt med 10 studiepoeng på 100 nivå etter avtale med studieveileder.

Til sammen må minst 30 studiepoeng bestå av 300-emner. Husk at mange 300-emner har forutsatte forkunnskaper.

Programansvarlig 2018: Høibø, Olav
Studieveileder 2018: Monsen, Brage

Tomt skjema


Studieprogrammer ved MINA
studieåret 2018/2019:

  1-årig
  - GRUNN Grunnstudium
  Bachelorprogrammer
  - B-FORNY Fornybar energi
  - B-MINA Miljø og naturressurser
  - B-SF Skogfag
  - B-ØN Økologi og naturforvaltning
  Masterprogrammer
  - M-FORNY Fornybar energi
  - M-MINA Miljø og naturressurser
  - M-REIS Naturbasert reiseliv
  - M-NF Naturforvaltning
  - M-RAD Radioøkologi
  - M-SF Skogfag
  - M-ECOL Økologi
  
Denne strukturen gjelder bare for studentkullet med start høsten 2018. Det er også mulig å se strukturen for andre studentkull:
· Studiestart: 2025
  (Forbehold om endringer)
· Studiestart: 2024
· Studiestart: 2023
· Studiestart: 2022
· Studiestart: 2021
· Studiestart: 2020
· Studiestart: 2019
★ Studiestart: 2018
· Studiestart: 2017
· Studiestart: 2016
· Studiestart: 2015
· Studiestart: 2014
· Studiestart: 2013
· Studiestart: 2012
· Studiestart: 2011
· Studiestart: 2010
· Studiestart: 2009
· Studiestart: 2008
· Studiestart: 2007
· Studiestart: 2006