Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA)

Masterprogram: Skogfag (M-SF)
 
Obligatoriske emner for studenter med studiestart høsten 2007:
ÅrSemester5 stp10 stp15 stp20 stp25 stp30 stp
22009VårparallellMASTER-
OPPGAVEN
Januarblokk 
2008Høstparallell 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Augustblokk 
12008JuniblokkSKOG250 - 10 stp
Vårparallell 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Januarblokk 
2007HøstparallellSKOG
100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AugustblokkSKOG100 - 5 stp
  
Masterprogram,
obligatoriske emner
Eksempelplaner,
anbefalte emner:

(Ikke sikret mot undervisnings-
og eksamenskollisjoner)

· Skogskjøtsel - forvaltningsrettet

· Skogbrukets ressursøkonomi og planleggingslære

· Treteknologi


For å få mastergraden i skogfag må studenten i tillegg ha godkjent eksamen i:
Minst 15 studiepoeng blant følgende 200-emner:
SKOG205Inventering og ressurskartlegging5 stp  Høstparallell
SKOG210Skogprodukter og materialteknologi10 stp  Janbl. + vårp.
SKOG220Skogbehandling og skogproduksjon15 stp  Augbl. + høstp.
SKOG230Ressursøkonomi og planlegging i skogbruket10 stp  Vårparallell
SKOG240Skoglig driftsteknikk og logistikk10 stp  Vårparallell
pluss minst 15 studiepoeng blant følgende 300-emner:
SKS300Skogøkologi10 stp  Vårparallell
SKOG302Flerbruk i skog10 stp  Høstparallell
SKS303Skogskjøtsel15 stp  Høstparallell
RØP310Investerings- og lønnsomhetsanalyser i energi- og skogforvaltning5 stp  Høstparallell
TRE300Treteknologi15 stp  Vårparallell

Til sammen må minst 30 studiepoeng bestå av 300-emner. Husk at mange 300-emner har forutsatte forkunnskaper.
Studieveileder 2007: Christina Heggertveit

Tomt skjema


Studieprogrammer ved MINA
studieåret 2007/2008:

  Bachelorprogrammer
  - B-SF Skogfag
  - B-ØN Økologi og naturforvaltning
  Masterprogrammer
  - M-REIS Utmarksbasert næringsutvikling
  - M-NF Naturforvaltning
  - M-SF Skogfag
  - M-ECOL Økologi
  
Denne strukturen gjelder bare for studentkullet med start høsten 2007. Det er også mulig å se strukturen for andre studentkull:
· Studiestart: 2025
  (Forbehold om endringer)
· Studiestart: 2024
· Studiestart: 2023
· Studiestart: 2022
· Studiestart: 2021
· Studiestart: 2020
· Studiestart: 2019
· Studiestart: 2018
· Studiestart: 2017
· Studiestart: 2016
· Studiestart: 2015
· Studiestart: 2014
· Studiestart: 2013
· Studiestart: 2012
· Studiestart: 2011
· Studiestart: 2010
· Studiestart: 2009
· Studiestart: 2008
★ Studiestart: 2007
· Studiestart: 2006