Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA)
Faculty of Environmental Sciences and Natural Resource Management (MINA)

Masterprogram: Skogfag
Eksempelplan: Treteknologi
Obligatoriske og anbefalte emner for studenter med studiestart høsten 2007:
ÅrSemester5 stp10 stp15 stp20 stp25 stp30 stp
22009VårparallellMASTER-
OPPGAVEN
Januarblokk 
2008HøstparallellECN
210
ECN
201
 
 
 
 
Augustblokk 
12008JuniblokkSKOG250 - 10 stp
VårparallellTRE
300
TRE
220
BIOE
200
JanuarblokkSTAT200 - 5 stp
2007HøstparallellSKOG
100
TRE
210
BUS
240
AugustblokkSKOG100 - 5 stp
  
Masterprogram,
obligatoriske emner
Eksempelplaner,
anbefalte emner:

(Ikke sikret mot undervisnings-
og eksamenskollisjoner)

· Skogskjøtsel - forvaltningsrettet

· Skogbrukets ressursøkonomi og planleggingslære

Treteknologi


For å få mastergraden i skogfag må studenten i tillegg ha godkjent eksamen i:
Minst 15 studiepoeng blant følgende 200-emner:
SKOG205Inventering og ressurskartlegging5 stp  Høstparallell
SKOG210Skogprodukter og materialteknologi10 stp  Janbl. + vårp.
SKOG220Skogbehandling og skogproduksjon15 stp  Augbl. + høstp.
SKOG230Ressursøkonomi og planlegging i skogbruket10 stp  Vårparallell
SKOG240Skoglig driftsteknikk og logistikk10 stp  Vårparallell
pluss minst 15 studiepoeng blant følgende 300-emner:
SKS300Skogøkologi10 stp  Vårparallell
SKOG302Flerbruk i skog10 stp  Høstparallell
SKS303Skogskjøtsel15 stp  Høstparallell
RØP310Investerings- og lønnsomhetsanalyser i energi- og skogforvaltning5 stp  Høstparallell
TRE300Treteknologi15 stp  Vårparallell

Til sammen må minst 30 studiepoeng bestå av 300-emner. Husk at mange 300-emner har forutsatte forkunnskaper.
Studieveileder 2007: Christina Heggertveit

Tomt skjema


Studieprogrammer ved MINA
studieåret 2007/2008:

  Bachelorprogrammer
  - Skogfag
  - Økologi og naturforvaltning
  Masterprogrammer
  - Utmarksbasert næringsutvikling
  - Naturforvaltning
  - Skogfag
  - Økologi
  
Denne strukturen gjelder bare for studentkullet med start høsten 2007. Det er også mulig å se strukturen for andre studentkull:

· Studiestart 2024
(Forbehold om endringer)

· Studiestart 2023

· Studiestart 2022

· Studiestart 2021

· Studiestart 2020

· Studiestart 2019

· Studiestart 2018

· Studiestart 2017

· Studiestart 2016

· Studiestart 2015

· Studiestart 2014

· Studiestart 2013

· Studiestart 2012

· Studiestart 2011

· Studiestart 2010

· Studiestart 2009

· Studiestart 2008

★ Studiestart 2007

· Studiestart 2006